پیام کانون صنفی معلمان ایران به مناسبت روز قلم

تشکل صادر کننده: کانون صنفی معلمان ایران

تاریخ صدور: ۱4 تیر ۱۴۰۱

📝به نام خداوند جان و خرد

❇️ نزدیک به دو دهه است که چهاردهم تیر، در کنار جشن باستانی تیرگان بوسیله انجمن قلم ایران “روز قلم” نامیده شده است. این روز فرصتی است برای گرامیداشت انسان‌هایی که با اندیشیدن و بازگو کردن آن با نوشتن و نویسندگی راه‌های رفته و نرفته را ثبت کرده و جرئت بلند فکر کردن را در جهان گستراندند.

❇️ اما امروز در حالی روز قلم را به جشن نشسته‌ایم که بسیاری از #نویسندگان و #قلمبدستان یا در زندانند یا مهاجرانی غربت‌زده و یا خزیدگانی به کنج عزلت! در تاریخ معاصر ایران کمتر زمانی بوده که به این اندازه قلم و قلم بدستان تحت فشار باشند؛ از نویسندگان دگراندیش و روزنامه نگاران و اندیشمندانِ صاحب اثر بگیر تا معلمانی که برای خواسته‌های صنفی و مدنی‌شان تحت جور حاکمیت قلم ستیزند. در روز قلم معلمان صاحب قلمی همچون #محمدتقیفلاحی، #محمدحبیبی، #جعفرابراهیمی از #کانونتهران و شماری دیگر از کانون‌ها و انجمن‌های صنفی دیگر نقاط کشور در بند دشمنان قلم و اندیشیه‌اند. به امید آزادی همه این عزیزان و آنانی که قلم خود را چراغی برای راهنمایی انسان‌های دیگر نموده و به خاطر این روشنایی بخشی هزینه می‌دهند.

❇️ #روز_قلم را به نویسندگان، این پرچمداران آزادی و اندیشه به ویژه به همکاران عزیز در بندمان تبریک می‌گوییم و آرزو می‌کنیم به همین زودی در ایران جشن آزادی قلم و قلم بدستان را شاهد باشیم.

کانون صنفی معلمان ایران
۱۴ تیرماه ۱۴۰۱

منبع

تصویر بیانیه