پیام تبریک کانون صنفی معلمان استان بوشهر به میمنت سرافرازی اسکندر لطفی (سوران)

انجا که سخن و قلم از بیان احساس باز می ماند ، موسیقی زبان مشترک ملت ها آغاز می شود
لذا کام را بسته و قلم را غلاف کرده چون در برابر استقامتت حقیرند و این قطعه موسیقی فولکلور تقدیم به شما می کنیم .
استواری و سرافرازیت مبارکمان باد ای انسان آزاده

به امید آزادی تمامی یاران دربند

کانون صنفی معلمان استان بوشهر

منبع