پیام تبریک تشکل‌های صنفی معلمان به مناسبت آزادی اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه و شعبان محمدی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

تشکل صادر کننده: کانون صنفی معلمان اردبیل

تاریخ صدور: ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

جناب اسکندر لطفی عزیز ! آزادیت را به خودت، به خانواده بزرگوارت، به خودمان و به مام میهن، به ایران عزیز تبریک می گوییم، چون هیچ وجودی به اندازه مادر، از آزادی فرزند خوشحال نمی شود ؛
سوران جان، فرزند ایران، چشم همه روشن.

✅ کاش شغالان و کفتاران و شیاطین بدانند که روشنایی را نمی توان زندانی کرد، آزادی را نمی توان در قفس نگه داشت، محبت را نمی توان محاکمه کرد، منطق را نمی توان زبان برید، شهامت را نمی توان ترساند، اراده ها را نمی توان ویران کرد…

✅ وقتی از هر سو، ناجوانمردانه، تاریکی و پلیدی و حماقت و خیانت و دروغ و جفا و دشنه و داغ و درفش، به سویمان می تازند و راه فراری نیست،‌ دل قوی می کنیم به داشتن دوستانی که معنای دیگر بخشیده اند به زندگی و مگر غیر از این است که انسانهایی بوده اند و هستند که چنان زیبا زندگی می کنند که به واسطه ی روش زیست انان، برخی رفتار ها به واسطه ی آن انسانها، معنی و مصداق می یابند؛ و شور و شعور و نور و نیرو و عشق و شهامت و منطق، بخشی از آن معانی هستند…

✅ هنگام استیصال وحشتناک و تنهایی افسرده کننده و حس وحشتناک بی پناهی، چه امیدوار کننده است اندیشیدن به نور و گرما و روشنی که امید و آرزو را دوباره زنده می کنند در وجود انسانها ؛

✅ چقدر زیباست هنگامی که پلید اندیشان سیاه فکر، بر زمین و زمان، مرگ تراوش می کنند و زوزه های کفتارگونه یشان، گوشها را کر می کند، هنگامی که منفعت طلبان عنود و خونخوار، خون سیاه به رگهای جامعه تزریق می کنند، هستند فرشتگان زمینی که سخاوتمندانه شور می بخشند به زندگی و شعور را پاسبانی و عشق را معنا می کنند و محبت را درس می دهند و شهامت را تفسیر می کنند ؛
✅ این بزرگان ریشه در دل ما و ریشه در فرهنگ ایران زمین دارند، آنچه این بزرگان را جاودانه می کند، یک چیز است : پافشاری و استواری بر مرام انسانی و شرافت.

✅ گام هایتان استوار که هزار بهانه و عذر برای پاپس کشیدن داشتید ولی پاپس نکشیدید، و این مفهوم را بسیاری نمی توانند درک کنند.
سلام بر فرزندان راستین ایران زمین

فرشتگان زمینی و آموزگاران شرف و شهامت و انسانیت! درود بر شما

اسماعیل‌عبدی

رسول‌بداقی

مسعود‌نیکخواه

شعبان‌محمدی

محمد‌حبیبی

جعفر‌ابراهیمی

ناهید‌شیربیشه

ناهید‌فتحعلیان

زینب‌همرنگ

معصومه‌عسگری

هیوا‌قریشی

مهدی‌فتحی

امید‌شاه‌محمدی

کاوه‌محمدزاده

پرویز‌احسنی

هاشم‌خواستار

جواد‌لعل‌محمدی

محمد‌حسین‌سپهری

به امید آزادی این عزیزان.✌️

کانون صنفی معلمان اردبیل

28 مرداد ماه سال 1401

منبع

تصویر بیانیه

بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه به مناسبت آزادی اسطوره صبر و نماد مقاومت زاگرس نشینان کاک سوران اسکندرلطفی

پیام تبریک انجمن صنفی معلمان کردستان ( سقز و زیویه)

انجمن فرهنگیان هرسین: سوران لطفی استقامت را برتر از بیستون معنا کرد

پیام تبریک انجمن صنفی معلمان دیواندره به مناسبت آزادی کاک سوران

تبریک کانون صنفی فرهنگیان گیلان به مناسبت آزادی اسکندر لطفی سخنگوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

پیام تبریک کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین به مناسبت آزادی اسکندر لطفی

شادباش نامه انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آباد غرب به مناسبت آزادی کاک سوران

پیام شادباش انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی به مناسبت آزادی غرور آفرین اسکندرلطفی؛ سخنگوی شورای هماهنگی تشکل های فرهنگیان و عضو کانون صنفی معلمان مریوان

پیام تبریک کانون صنفی معلمان استان بوشهر به میمنت سرافرازی اسکندر لطفی (سوران)

بیانیه انجمن فرهنگیان هرسین به مناسبت آزادی مسعود نیکخواه و شعبان محمدی

شادباش نامه انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آباد غرب

بیانیه شادباش انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه به مناسبت آزادی همکاران گرامی آقایان مسعود نیکخواه، و شعبان محمدی