پیام تبریک کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین به مناسبت آزادی اسکندر لطفی

سوران عزیز
پرنده خوش آواز مقاومت ؛
آزادی ات مبارک

مدت های مدیدی است که در صفحه ی پر تزویر سیما با دروغ هایی سراسر تلخ و نخ نما سعی در لگد مال کردن جنبش معلمان دارند؛ آن جا که ندای فتح الفتوح جاسوس انگاریتان را سر دادند، اما تو و یاران با وفای همیشه همراه با سینه ای ستبر ایستادید و غرورتان، شکست هیمنه پوشالی آنان که خواستند بشکنند قامت آزادگان این سرزمین را.
در دخمه های نمورشان، نور تاباندی، و در شگفتیم از این همه مقاومت!
ای رادمرد ایستادگی!
در دل زاغه های سیاه، مغرورانه در ظلمات شب سرود استقامت سر دادی و ثابت کردی سپیده دمان از آن ما خواهد بود.

کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین

۲۸ مرداد ۱۴۰۱

منبع