پیام تبریک انجمن صنفی معلمان کردستان ( سقز و زیویه)

خبر آزادی اسکندر (سوران) لطفی، از فعالان صنفی خوشنام و شناخته‌شده کردستان، مریوان و سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران علاوه بر شور و شوق و خوشحالی وصف ناپذیری که در دل ما ایجاد کرد، باعث شد مجدداً بر این حقیقت صحه گذاشته شود که خط قرمز فعالیت ‌صنفی تشکل‌های شورای هماهنگی همواره حفظ استقلال بوده و هر گونه وابستگی به جریان های خارجی و داخلی در آن راهی ندارد و اصول ٢٦ و ٢٧ قانون اساسی معیار عملکرد تشکل‌های صنفی است.

انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه) ضمن استقبال از آزادی اسکندر (سوران) لطفی، امیدوار است شاهد تغییرات اساسی در برخورد قهری با فعالین صنفی بوده و شاهد آزادی بدون قیدوشرط هرچه زودتر آقایان:
کاوه محمدزاده، پرویز احسنی، امید شامحمدی، هیوا قریشی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی، رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی و… باشیم.

انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه)
۲۸ مرداد ۱۴۰۱

منبع