پیام تبریک انجمن صنفی معلمان کردستان/ سقز و زیویه به مناسبت آزادی چهار تن از همکاران برومند و آزاده ی خطه ی کردستان_ دیواندره بعد از ۷۷ روز بازداشت غیرقانونی و ظالمانه

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی معلمان کردستان/ سقز و زیویه

تاریخ صدور: ۹ شهریور ۱۴۰۱

پیام تبریک انجمن صنفی معلمان کردستان/ سقز و زیویه به مناسبت آزادی چهار تن از همکاران برومند و آزاده ی خطه ی کردستان_ دیواندره بعد از ۷۷ روز بازداشت غیرقانونی و ظالمانه

  آب زنید راه را هین که نگار می رسد
   مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد

آزادی از جمله تجملاتی است که هر کسی توان کسب آن را ندارد!

همکاران سرافراز
#کاک_کاوه، #کاک_هیوا، #کاک_امید و #کاک_پرویز عزیز استقامت و پایمردی شما در دفاع از حقوق حقه و بنیادی جامعه ی فرهنگی و دانش آموزان کشور در شرایط بغرنج بازداشت انفرادی که خود مصداق بارز شکنجه است نشان داد که آزادگی همواره سرلوحه ی اندیشه ی مردان بزرگ و تاریخ ساز است.
شما و دیگر همکاران ما در کردستان و جای جای ایران با حقانیت خود اثبات کردید که مطالبات قانونی و اساسی ما با تهدید، ارعاب، شکنجه و سناریوسازی به محاق نرفته و ما کنشگران صنفی همواره و در هر شرایطی آن ها را دنبال خواهیم کرد!
انجمن صنفی معلمان کردستان / سقز و زیویه ضمن ابراز خرسندی، این آزادی ارزشمند را به خانواده های صبور و مقاوم عزیزان دیواندره و همه ی همکاران در سراسر ایران شاد باش گفته و خواهان آزادی هرچه زودتر همکاران خود از جمله #رسول_بداقی
#محمد_حبیبی
#جعفر_ابراهیمی
#سارا_سیاهپور
#مهدی_فتحی و دیگر معلمان زندانی است.

انجمن صنفی معلمان کردستان/سقز و زیویه
۱۴۰۱/۶/۹

منبع

تصویر بیانیه