هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری حمید حاجی‌زاده را به اخراج از آموزش و پرورش محکوم کرد


هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کرمان حمید حاجی پور، معلم و روشنفکر مقتول در جریان قتلهای زنجیره‌ای، را به اتهام “تبليغات در كلاس درس و محافل و مجالس بر عليه مسئولين نظام جمهوری اسلامی” به اخراج از آموزش و پرورش محکوم کرد.

منبع

تصویر سند