نامه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به آموزش بین الملل درمورد اسکندر لطفی و دیگر معلمان زندانی

تشکل صادر کننده: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان

تاریخ صدور: ۱۰ خرداد ۱۴۰۱

اسکندر (سوران) لطفی، عضو انجمن صنفی معلمان استان کردستان، مریوان و سخنگوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران، از ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ دست به اعتصاب غذای خشک زد.
اسکندر که از یازده اردیبهشت در بازداشت می باشد، از طریق تماسی تلفنی با خانواده ی خود اعلام کرد که دست به اعتصاب غذای خشک زده است. نیز اسکندر لطفی به خانواده اش اطلاع داد که تحت فشارهای شدید و فزاینده ای برای اعتراف اجباری برای پذیرش اتهامات واهی به سر می برد.
اسکندر لطفی در این تماس تلفنی اعلام کرد که در اعتراض به این فشارهای مذبوحانه و بازداشت غیرقانونی خود که بیش از یک ماه از آن می گذرد، چاره ای جز اعتصاب غذای خشک برایش باقی نمانده است. همچنین قابل ذکر است که تماس تلفنی اسکندر زمانی توسط بازجویان وی قطع شد که او قصد داشت موضوع مهم دیگری را به خانواده خود اطلاع دهد.
وضعیت سلامتی اسکندر پیش از این تصمیم مصمم برای اعتصاب غذای خشک،بسیار وخیم بود و در این مرحله جان اسکندر به طور جدی در خطر است و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران مسئول سلامت و جان اسکندر است.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران، فشارهای ظالمانه و اتهامات واهی علیه فعالان صنفی معلمان از جمله اسکندر لطفی، رسول بداقی، شعبان محمدی و مسعود نیکخواه را به شدت محکوم می کند و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط این افراد همچنین دیگر فعالان صنفی بازداشت شده از جمله: مژگان باقری، جعفرابراهیمی، محمد حبیبی، اصغرامیرزادگان، محمد عالیشوندی، محمدعلی زحمتکش، عبدالرزاق امیری، مهرداد یغمایی، حمید عباسی، غلامرضاغلامی کندازی، هادی صادق زاده، ایرج رهنما، مجید کریمی، مسعود فرهیخته و همچنین مختومه کردن هر چه سریعتر پرونده‌های باز شده برای ایرج انصاری, وحید گودرزی و صلاح آزادی می باشد.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
10 خراد 1401

Letter of the Coordination Council of Iranian Teachers’ Trade Associates to Education International

Eskandar (Soran) Lotfi, a member of Marivan, Kurdistan Province Teachers Association and the Spokesperson for the Coordinating Council of Iranian Teachers’ Trade Associations, on a dry hunger strike as of May 30, 2022.
Eskandar, who has been detained since May 1, 1401. Eskandar, was able to speak with his family via phone call on from an unknown detention center in City of Sanandaj, and informed his family that he was going on a dry hunger strike as of the same day. Eskandar Lotfi informed his family that he is held under severe and mounting pressures for a forced confession and in accepting trumped-up charges.

During this phone call, Eskandar Lotfi announced that to protest against these despicable pressures and his illegal detention, which has already gone over one month, he has left with no choice than going on a dry hunger strike.

It is also noteworthy that Eskandar’s phone call was cut, by his interrogators, when he wanted to inform his family on another important issue.

Eskandar’s health condition was already very critical before his determined decision to go on dry hunger strike. And at this point his very life is dangerously at risk and the security apparatus of the Islamic republic of Iran is responsible for Eskandar’s wellbeing and life.

The Coordinating Council of Iranian Teachers’ Trade Associations strongly denounces the cruel pressures and false accusation against teacher trade union activists, including Eskandar Lotfi, Rasoul Bodaghi, Shaban Mohamamdi and Masoud Nikkhah. We demand immediate and unconditional release of all detained teachers and trade union activists in Iran including Mozhgan Bagheri, Jafar Ebrahimi, Mohammad Habibi, Asghar Amirzadegan, Mohammad Alishvandi, Mohammad Ali Zahmatkesh, Abdolrazaq Amiri, Mehrdad Yaghmaei, Hamid Abbasi, Gholamreza Gholami Kondazi, Hadi Sadeghzadeh, Iraj Rahnama, Majid Karimi, Masoud Farhikhteh as well as the prompt cancelation of the new cases against Iraj Ansari, Vahid Goodarzi and Salah Azadi.

The Coordinating Council of Iranian Teachers’ Trade Associations
June 1, 2022

منبع

تصویر بیانیه