نامه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران به معلم و سخنگوی بازداشتی شورا اسکندر لطفی

تشکل صادر کننده: هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

تاریخ صدور: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱

بنام خداوند جان و خرد

جناب آقای #اسکندر_لطفی سخنگوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با درود و آرزوی تندرستی جنابعالی.

بیش از یک ماه است که حضرتعالی و آقایان مسعود نیکخواه،شعبان محمدی و رسول بداقی با اتهامی ناروا که به هیچ وجه مورد قبول جامعه معلمان نیست بازداشت شده اید.
در سناریوی کذایی صدا و سیما که از طرف دستگاههای اطلاعاتی طراحی شده،تهمت های ناروایی به شما زده اند که هیچ کس در مضحک بودنش لحظه ای درنگ نمیکند.

غیر از شما عزیزان معلمان سرافراز دیگری چون #جعفرابراهیمی بازرس محترم شورا ی هماهنگی و #محمدحبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران به همراه تعداد زیادی از کنشگران صنفی شیراز و شهرهای دیگر در تجمع ۱۱ و ۲۲ اردیبهشت بی هیچ دلیل قانونی بازداشت شدند که تعدادی از آن عزیزان تاکنون در زندان به سر می برند.

حضرتعالی در اعتراض به فشارهای امنیتی جهت اعتراف گیری، سه روز است که دست به اعتصاب غذای خشک زده اید.از آنجا که این نحوه از اعتصاب غذا در زمانی کوتاه بسیار خطر آفرین می شود،این خبر موجب نگرانی شدید خانواده و خیل عظیمی از دوستان و همکاران و کنشگران صنفی گشته است. خواهشمندیم که جهت حفظ سلامتی خویش و آرامش دوستداران خود دست کم با تبدیل اعتصاب خشک به تر و نوشیدن آب و دارو،از نگرانی بسیار خانواده و همکاران خود بکاهید.

جناب آقای لطفی:
صدای اعتراض شما به همه ی حق طلبان عدالت طلب و به قانون شکنان پروژه ساز رسیده آنچه اکنون بیش از همه نگران کننده است وضعیت خطرناک اعتصاب غذای خشک شماست.
بی شک تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور و جامعه کنشگران صنفی و مدنی، تا آزادی شما پشتیبان و حامی محکم شما خواهند بود و هرگونه اتفاق ناگواری که برای شما همکار بی گناه ما بیفتد مسئول مستقیم آن دستگاه اطلاعاتی و قضایی کشور خواهد بود. امید که با درخواست شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران موافقت نمایید.
بدیهی است مقاومت و ایستادگی حضرتعالی, نام بلند و حق جوی شما را در پیشگاه تاریخ و معلمان سرافراز و حق طلب ایران بیش از پیش طنین انداز خواهد کرد.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
۱۱ خرداد ۱۴۰۱

منبع

تصویر بیانیه