قطعنامه پایانی انجمن صنفی معلمان فارس در تجمع چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۳

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی معلمان فارس

تاریخ صدور:۳ اسفند ۱۴۰۱

هموطنان ارجمند و معلمان گرامی!

معلمان کنشگر فارس همراه معلمان دیگری از سراسر ایران، جنبشی را در سال ۱۴۰۰ به نام خود رقم زدند. هم زمان با روز جهانی کارگر و روز ملی معلم بسیاری از آنها در سراسر کشور و از جمله ۲۶ کنشگر فعال صنفی و برخی از اعضای انجمن معلمان فارس به انفرادی ها و بازداشت گاه ها سپرده شدند که پس از وثیقه های ۲۰۰ میلیونی تا یک و نیم میلیارد تومانی آزاد شدند و پنجم اسفند آغاز محاکمه این معلمان ارزشمند است. ما اکنون در این تجمع اَهم خواسته های خود را به صورت فهرست وار در این قطع نامه یادآوری می کنیم:

۱. سیاست حذف و سرکوب معلمان مطالبه گر و کنشگران میدانی هرگز نمی تواند گره نجات اَبَر چالش های گسترده حکومت باشد و بی تردید راه کنشگری را هم مسدود نخواهد کرد. باید به سیاست تهدید و سرکوب و پرونده سازی پایان داده شود. ما در همین راستا خواهان مختومه شدن پرونده همه معلمان کنشگر صنفی و فعالان مدنی در سراسر کشور از جمله ۲۶ فعال صنفی معلمان شیراز و اعضای انجمن صنفی معلمان فارس هستیم.

۲. معلمان ایران و کنشگران صنفی در چارچوب نگاه صنفی و سندیکایی خود با توجه به حضور در کلاس ها، اثرات مخرب سیاست های نادرست و تبعیض آمیز و رشد فزاینده فقر را در حوزه اقتصادی بر فرزندان خود را تاب نمی آورند. متاسفانه روندی که علاوه بر تاثیر منفی در فرایند آموزش، بسیاری از فرزندان مستعد را به علت ناتوانی خانواده ها در امرار معاش معمولی، دچار افسردگی مفرط کرده است. ما اعتراض به این رویه را یک وظیفه معلمی و صنفی می دانیم و ضمن اعتراض به شکاف طبقاتی گسترده در جامعه که بیشترین سهم زیان آن را آموزش و پرورش ویران ایران چشیده، خواهان توقف این سیاست های ویرانگر می باشیم.

۳. بعد از اعتراضات ناشی از قتل مهسا بسیاری از دانش آموزان در سراسر کشور دستگیر شدند و مدارس بسیاری مورد تاخت و تاز نیروهای امنیتی قرار گرفت. مدرسه حریم امن و حرم آموزش است. هرگونه تعدی و تجاوز به آن را محکوم می کنیم و خواهان آزادی تمامی دانش آموزان بازداشت شده و پایان دادن به خشونت های اعمال شده علیه آنان هستیم. کشته شدن ۶۰ کودک دانش آموز در ایران خود گواه بزرگی است که چه از منظر بی تدبیری مفرط و چه از منظر تداوم ظلم ساختارگرایانه به آن نگاه کنیم، توفیری در نتیجه آن ندارد و حکایتِ ستاندنِ جانِ ده ها کودک بی گناهی است که بی آینده ای روشن به خاک سرد و سیاه پیوستند. بی تردید آمران و عاملان این واقعه دردناک روزی در پیشگاه ملت و در محضر عدالت واقعی محاکمه و به مردم معرفی  خواهند شد.

۴_ما ضمن اعتراض به روند اجرای رتبه بندی علی رغم هیاهوی بسیار دولت و غوغاهای رسانه ای در اجرای آن،ومحروم شدن اکثریت مطلق کنشگران صنفی از آن را نشانه ای از تبعیض آشکار حاکمیت نسبت به حقوق کنشگران مدنی و تقابل و تهدید عینی علیه جنبش مدنی و میدانی ایران می دانیم. این ظلم نشان می دهد که بر خلاف ادعای حاکمیت، هیچ یک از اشکال مسالمت آمیز برای ارائه مطالبه گری علی رغم ادعاهای برخی از مسئولان، هرگز مورد پذیرش واقع نشده و حاکمیت به هر نحو ممکن در پی سرکوب آن از طرق غیر قانونی و روش های ارعاب آمیز  بر آمده است.

۵. ما ضمن اعتراض به عدم اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان و بیمه ناکارآمد آنان اعتقاد داریم که عدم توجه به نیازهای پیشکسوتانِ عرصه تعلیم و تربیت، مایه شرمساری حکومتی است که تعلیم و تربیت را یکی از بزرگترین اهداف خود می داند اما رسیدگی به خواسته های کسانی که عمری را در این راه صرف کرده اند به فراموشخانه ذهن خود سپرده  است.

۶. ما خواهان آزادی همه معلمان در بند به ویژه معلم سرافراز فارس جناب مهدی فتحی هستیم. مهدی فتحی معلمی فرزانه و مورد وثوق عموم معلمان فارس و ایران است. ما همچنین ضمن استقبال از آزادی محمد حبیبی معلم گرانقدر، خواهان آزادی دیگر معلمان آقایان: رسول بداقی، اسماعیل عبدی، جعفر ابراهیمی، هاشم خواستار، جواد لعل محمدی و محمد حسین سپهری هستیم.

۷. ما طرح مولد سازی به ویژه در فروش منابع و سرمایه های بیت المال از جمله فروش ده ها هزار مدرسه از جمله مدرسه های ساخته شده توسط خیر سازان را یک خیانت بزرگ و ملی می دانیم. به ویژه با فرایند در پیش گرفته شده و عدم کمترین شفاف سازی و پاسخگویی در این طرح، خواهان توقف کامل آن هستیم.

اگر وزارت آموزش و پرورش به خواسته های قانونی معلمان پاسخ ندهد ما باز هم خواهیم آمد. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی هم بهتر است پیش از آنکه به کنشگران صنفی فشار بیاورند به سراغ مسئولین آموزش و پرورش بروند. آنها مُسَبِّب اصلی اقدام علیه امنیت ملی هستند.

#انجمن_صنفی_معلمان_فارس 

منبع

تصویر بیانیه