قدردانی کانون صنفی معلمان بوشهر از شرکت معلمان در تجمع اول اردیبهشت

تشکل صادر کننده: کانون صنفی معلمان بوشهر

تاریخ صدور:۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

به نام خداوندگار مهربان
باید به آنان که در جست و جوی حقیقت هستند باور داشت و از آنان که آن را یافته اند، پرهیز کرد!……

خوشا به حال آنانی که در دفاع از آرمان ها و ارزش های انسانی هیچ پروایی ندارند!

🔻 هزاران درود بر معلمان مطالبه گری که دیروز در نهایت سطوت، شوکت و عظمت، همصدا با دیگر همراهان شان فریاد عدالت خواهی سر دادند..
انجمن صنفی معلمان بوشهر از یکایک همکارانی که در این هم حضوریِ غرور آفرین، شرکت کردند، نهایت قدردانی را دارد.
پرمایه تر سپاس مان را به همکاران غیوری که از شهرستان ها، مناطق و روستاهای استان رنج سفر را تحمل کرده و به ما پیوستند تقدیم می کنیم!
ناب ترین سپاس ها از آن #فرهیختگان_بازنشسته ای است که حضورشان بسی مایه فخر و مباهات و نازیدن است. حضوری که نشان شجاعت و غیرت را بر جبین دارد.

✅ ضمن خرسندی از حضور همه عزیزانِ همراه، امید داریم دیگر همکاران مان که تاکنون افتخار حضور نداده اند؛ بتوانند خود را از زنجیر شکّ و ترسی که گریبان شان را گرفته رها کنند و در تجمع های پیش رو به معلمان مطالبه گر بپیوندند .

به امید ساختن فردایی بهتر برای کودکان

کانون صنفی معلمان استان بوشهر
دوم اردیبهشت 1401

منبع

تصویر بیانیه