خشونت سیاسی نام دیگر ” ترور”؛ بیانیه انجمن فرهنگیان هرسین در پی وخامت حال معلم زندانی جعفر ابراهیمی

تشکل صادر کننده: بیانیه انجمن فرهنگیان هرسین

تاریخ صدور: ۱۴ شهریور ۱۴۰۲

خشونت سیاسی نام دیگر ” ترور”.

بیانیه انجمن فرهنگیان هرسین در پی وخامت
حال معلم زندانی
#جعفر_ابراهیمی

 مساله چیست؟؟

#جعفر_ابراهیمی بازرس شورای هماهنگی
تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ، فعال
صنفیِ راستگویی که همت و عزمش علیه
کالایی شدن آموزش ، دغدغه اش سامان
بخشی به کودکان کار و مطالبه اش اجرای
کامل اصل ۳۰ قانون اساسی بوده و هست ؛
به علت خوانش رسمی _ دولتی و البته ضد
انسانی و اندیشگری از ” امنیت ملی” به جفا
در زندان اوین محبوس است ( همچون بسیاری
از معلمان و مردمان این سرزمین).

  وی ، به علت بیماری حاد دستگاه گوارش و
دیابت ، بنا به تشخیص درمانگاه زندان به مداوا
در خارج از زندان نیاز مبرم دارند ؛ اما ، ایشان
را با هولناک ترین شیوه غیر انسانی به زندان
( بخوانید اردوگاه) قزل حصار تبعید می کنند.

 تبیین مساله :

حاکمیت از وضعیت ” اداره شده ” و دارای
مدیر به وضعیتی ” کنترل شده ” و دارای
نیروهای سرکوبگر تغییر پارادایم داده است.
حکومت ردای پلیسی خشونت بر تن پوشیده
و همه را در ” وضعیت استثنائی ” قرار داده ؛
وضعیتی که در آن ، قوانین به سود حاکم ، به
حالت تعلیق در می آیند و کشتن انسان ها بر
عهده ی هیچکس نیست جز ، دالی تهی به نام
قانون!!!

 این نوع قتل ها خصوصا در زندان به
رویه ای فاشیستی تبدیل شده است.
تداوم این روند ضد بشری مردم را به دقیقه
عصیان نزدیک تر می سازد. این یک هشدار
جدی است.

 مسئولین امر!!، به مطالبه اعم فرهنگیان ،
دانش آموزان و خانواده‌های ایشان ، از روی
عقلانیت و تدبیر بیاندیشید ، تمهیدات لازم
برای آزادی و معالجه #جعفر_ابراهیمی این
فعال صنفیِ ستمدیده فراهم سازید.
جهان اندیشه و خرد نظاره گر اعمال شما هستند.
باشد که تدبیر کنید.

#انجمن_فرهنگیان_هرسین

#جعفر_ابراهیمی_را_آزاد_کنید 
#ژن_ژیان_ئازادی 

منبع

تصویر بیانیه