حمایت انجمن صنفی معلمان کردستان( سنندج – کلاترزان) از فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

تشکل صادر کننده:

انجمن صنفی معلمان کردستان

(سنندج – کلاترزان)

تاریخ صدور: ۲۷ فروردین ۱۴۰۱

همکاران ارجمند و معلمان شریف سنندج

درود بر شما

    سال ۱۴۰۰ را در حالی به پایان رساندیم که کورسوی امید برای تحقق مطالبات بر حق معلمان با قانون شکنی آشکار و اهانت‌های بی سابقه به شعور یک ملت توسط قانون گذاران و مجریان آن به یأس و سرخوردگی مبدل گشت. بعد از تصویب لایحه رتبه بندی و نیز همسان سازی حقوق بازنشسته ها و عدم اجرای پیاپی آن توسط دولت، معلمان سراسر کشور برای زنده نگه داشتن قانون و مدنیت در کشور و همچنین رسیدن به خواسته های صنفی و مبارزه با ظلم و بیداد وقیحانه مسئولان موفق به برگزاری ۱۲ تجمع و تحصن برای این مهم در سال گذشته شدند. 

حال که مسئولان با سخره گرفتن قوانین و لوایح تصویب شده کە با مبارزە مدنی معلمان در کف‌ خیابان حاصل شد همچنان در پی اهانت و بازی با روان و شخصیت معلمان می باشند، شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور عزم خود را راسخ نموده تا بار دیگر از طریق کنش های میدانی فریاد ظلم ستیزی فرهنگیان را در سراسر کشور طنین انداز کند. در همین راستا انجمن صنفی معلمان کردستان( سنندج- کلاترزان ) با حمایت قاطع از این رویکرد قانونی شورای هماهنگی، همراه با معلمان سراسر ایران روز پنج شنبه ۱ اردیبهشت در حیاط اداره کل این شهرستان تجمع باشکوهی برگزار خواهد کرد. حضور گرم و سبز همکاران همبستگی، همدلی و وفاق فرهنگیان سنندج را همراە با سراسر کشور به مسئولان تا رسیدن به مطالبات صنفی خود یادآوری خواهد کرد.

انجمن صنفی معلمان کردستان

(سنندج – کلاترزان) ۱۴۰۱/۱/۲۷

منبع

تصویر بیانیه