حقوق دانش‌آموزان در اعتراض‌های اجتماعی

آیا کودکان حق اعتراض دارند؟
آیا حکومت‌ها اجازه برخورد و بازداشت دانش‌آموزان و کودکان را دارند؟
اگر کودکی بازداشت شد چه باید بکنیم؟
و از همه مهمتر اینکه چطور می‌توانیم از بروز آسیب به دانش‌آموزان در اعتراض‌های اجتماعی جلوگیری کنیم؟

پنج‌شنبه ۱۲ آبان مصادف با روز جهانی منع خشونت و قلدری در مدارس بود و این بهانه‌ای شد تا ما در وبیناری با حضور کارشناس حقوقی به بررسی «حقوق دانش‌آموزان در اعتراضات اجتماعی» بپردازیم که چکیده‌ی آن را در این فایل می‌شنوید.