تقدیر و تشکر شورای هماهنگی تشکل،‌های صنفی فرهنگیان ایران از معلمان و دیگر هموطنانی که در داخل و خارج از ایران در کنش اعتراضی و حمایتی اعتصاب غذای معلمان زندانی، همراهی کردند

تشکل صادر کننده: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان

تاریخ صدور: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

همه عزیزان مطلعند که پس از دستگیری و سناریوسازی علیه همکارانمان در تاریخ دهم اردیبهشت ماه، شورای هماهنگی و سایر تشکل‌های صنفی در سراسر کشور به طُرق مختلف به این مساله واکنش نشان داده و ضمن تاکید بر درخواست آزادی همکاران بازداشت شده، اعتراض خود را بیان داشتند.

اما بی‌توجهی مسئولان امنیتی و قضایی به این موضوع و تداوم بازداشت غیرقانونی سبب شد همکار عزیزمان، سخنگوی شورای هماهنگی، آقای #اسکندر_لطفی را به این نتیجه برساند که برای رساندن صدای حقانیتش به گوش مسئولان مربوطه، دست به اعتصاب غذا آن‌هم به‌صورت خشک بزند که میتوانست بسیار خطر آفرین باشد.

در پی این اقدام جناب #اسکندر_لطفی، عده‌ای از همکاران به دلیل نگرانی زیاد از وضعیت سلامت ایشان، با اطلاع و هماهنگی از سوی شورای هماهنگی تصمیم گرفتند که در این کنش اعتراضی با جنابان لطفی و امیرزادگان همراهی داشته تا صدای آن‌ها بلندتر، رساتر و با دامنه و گستره بیشتر به گوش مسئولان و همچنین هموطنان در داخل و خارج رسانده شود. از این‌رو در تاریخ پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ابتدا با نوشتن یک نامه از سوی شورا به آقای لطفی و بیان نگرانی شدید خانواده محترم ایشان و همه فرهنگیان طرح تقاضای پایان دادن به اعتصاب غذا و یا حداقل تغییر اعتصاب از حالت خشک به تر و حمایت و همراهی معلمان برای پیوستن به اعتصاب غذا و همراهی با ایشان را اعلام کردند.

در همان روز اول ۳۰ نفر از همکاران محترم، بانوان و آقایان اعم از شاغل و بازنشسته با اعلام اسامی اعتصاب غذای خود را آغاز کردند و در مدت کم‌تر از یک هفته بیش از ۳۰ نفر دیگر از معلمان و هموطنان غیرمعلم در داخل و خارج از کشور با این کنش اعتراضی اعلام همراهی کردند.

خوشبختانه پس از سه روز باخبر شدیم که آقای لطفی اعتصاب غذای خود را تغییر داده‌اند، اما همکاران عنوان داشتند که هم‌چنان در حمایت از ایشان و سایر معلمان بازداشتی به اعتصاب غذا ادامه می‌دهند، که این حمایت پس از گذشت ۱۷ روز تا امروز ادامه داشته است.

این‌بار صدای حق‌طلبی معلمان به این طریق نه فقط در داخل که در سراسر جهان حتی به گوش سازمان جهانی معلمان (EI) و سازمان جهانی کار(ILO) رسید.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران ضمن قدردانی و تشکر از همه معلمان و هموطنانی که در این کنش اعتراضی همراهی داشتند تقاضا می‌کند از امروز برای حفظ سلامت و توان پایداری و ادامه مسیر حق طلبی به اعتصاب غذای خود پایان داده و هم‌چون گذشته از روش‌های دیگر برای روشنگری و مطالبه گری استفاده نمایند.

به همین منظور، شورای هماهنگی تشکل ها صنفی فرهنگیان، کنش تجمع اعتراضی برای ۲۶ خرداد (۵ شنبه) را ترتیب داده‌است و از شما عزیزان دعوت می‌نماید که در روز پنج‌ شنبه، با حضور پر شور خود، یک بار دیگر مطالباتِ برحق خود را فریاد بزنیم.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان به شما اطمینان میدهد که با همدلی، همراهی، حمایت و هدایتِ شما همکاران آگاه، شجاع و حق‌طلب، در آینده ای نزدیک به یکایک مطالبات بر حق‌مان که چیزی به‌جز عدالت‌خواهی، علم گرایی و آزادیخواهی نیست خواهیم رسید.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
۲۳ خرداد ۱۴۰۱

منبع

تصویر بیانیه