تقدیر و تشکر انجمن صنفی معلمان فارس از حضور همکاران مطالبه گر در تجمع یکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی معلمان فارس

تاریخ صدور:۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

🔸درسپیده دم ازل، آن زمان که سازندگی کائنات آغاز می گردید و کتاب تکوین گشوده می شد نخستین کلمه ای که با قلم تقدیر بر دیباچه قاموس هستی نقش بست واژه زیبای ( معلم ) بود و سرفصل این کتاب کهن به تعلیم و تربیت اختصاص داشت.

🔸سوگند به قلمهایتان که جز حقیقت ننوشت و قسم به قدمهایتان که جز راه حق نرفت. حضور پر شورتان را ارج می نهیم و این بار هم ثابت کردید که در مقابل زور و تزویر سر خم نخواهید کرد.

🔸شما آمدید، در سرتاسر ایران عزیزمان، و باز هم خیابان ها را فتح کردید و فریاد عدالت خواهی تان حتی به گوش افلاکیان هم رسید.

🔸شما آمدید، و آمدید، وآمدید، و باز هم خواهید آمد.تا آن زمان که سایه عدالت بر سر پرشورتان گسترده شود.عدالت درخواسته های به حقتان.

🔸فریاد زدید و برآشفتید علیه نجار صفتانی که با اره عداوت به جان درخت تعلیم و تربیت افتاده و شاخ و برگ آن را بریده و تیشه به ریشه اش زده تا مثمرثمر علم و آزادگی نگردد.فریاد زدید علیه یوسفی که درچاه تغافل و تجاهل افتاده و تصمیم ندارد که بیرون آید و عزیز عرصه علم و فرهنگ شود.

🔸این بار هم شهر علم و ادب شهر فرهنگ و هنر، شیراز عزیز غوغا بود .
از معدل ندای عدالت خواهی می آمد .
ندا که نه، فریاد بود و فریاد. همچنان که از تمامی نقاط فارس فریاد عدالت خواهی همکاران طنین انداز بود. فریادی که برای هر ناشنوایی هم قابل شنود بود.

🔸آنها هم آمده بودند.
مو نقره ای ها را می گویم .
باعینکهای ذره بینی، عده ای عصا به دست و عده ای ویلچر سوار حقشان را می خواستند و به دنبال همسان سازی حقوقشان با شاغلین بودند.جوانی خود را در راه تعلیم و تربیت جوانان این مرز و بوم داده اند و اکنون در کهنسالی حتی قدرت خرید یک دست دندان مصنوعی را ندارند.جوانان تحصیل کرده شان بیکار و سربار پدر و مادرند.حقوقشان کفاف زندگی شان در این تورم و گرانی را نمی کند.
می گویند چرا رئیس جمهور لایحه همسان سازی را از مجلس پس گرفت و نمایندگان بی تفاوت از این موضوع ؟

🔸معدل میعادگاه عاشقان، عاشقان تعلیم و تربیت، همچون دفعات قبل خروشید و قصد کوتاه آمدن نداشت و ندارد تا زمانی که به حق از دست رفته مان برسیم. ‌معدل نماد عدالت خواهی است.معدل نماد مقدسی است که در تاریخ به عنوان‌ ظهور دادخواهی خواهد ماند.
آمدنتان را ارج می نهیم.
در مقابلتان کرنش می کنیم.
وچه تقارن مبارکی بود فریاد دادخواهی تان، با روز قدر.آن زمان که کور دلان فرق عدالت را شکافتند به این امید که عدالت خواهی برای همیشه به ورطه فراموشی سپرده شود .

🔸عدالت خواهی ما همان ادامه راه مولایمان علی( ع) است که با فریادهای بلندمان خواب را از چشم ظالمان حرام خواهیم کرد.قدمهایتان بر دیده.عزمتان استوار و وجودتان سلامت باد و اما خفاش صفتان بدانند که آنها در تاریکی جهالت خود تا ابد خواهند ماند و فرهنگیان پیروز میدان خواهند بود.به یاری حق و مولایمان علی(ع).

🔸انجمن صنفی معلمان فارس ضمن تقدیر و تشکر از حضور معلمان مطالبه گر در تمامی نقاط استان، همچنان همکاران منفعل را به حضور در تجمعات و تلاش در جهت احقاق حقوق و مطالبات به حق خود و دانش آموزان شان فرا می خواند و امیدواریم که در تجمعات بعد شاهد حضور این عزیزان نیز باشیم.

انجمن صنفی معلمان فارس

منبع

تصویر بیانیه