تبریک کانون صنفی فرهنگیان گیلان به مناسبت آزادی اسکندر لطفی سخنگوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

به نام خداوند جان و خرد

خبر آزادی آقای اسکندر لطفی سخنگوی شورای هماهنگی بعد از نزدیک به چهار ماه بازداشت موجب خرسندی جامعه کنشگران کشور شد. کانون صنفی فرهنگیان گیلان ضمن شاد باش آزادی سخنگوی شورای هماهنگی، امیدوار است در روزهای آینده با آزادی آقایان رسول بداقی، شعبان محمدی، مسعود نیکخواه، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی و دیگر معلمان زندانی امید و نشاط در بدنه جامعه معلمان ایران تزریق گردد. همچنین کانون صنفی فرهنگیان گیلان امیدوار است دادگاه رسیدگی به اتهامات همه معلمان زندانی و بازداشتی و دارای پرونده باز مطابق اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۱۶۵ برگزار گردد.

کانون صنفی فرهنگیان گیلان

۲۸ مرداد ۱۴۰۱

منبع

🔹🔹🔹