بیانیه « گروه صنفی فرهنگیان استان مرکزی » در حمایت از فراخوان تجمع شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

تشکل صادر کننده: گروه صنفی فرهنگیان استان مرکزی

تاریخ صدور: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

🔺همکاران گرامی، اولیا محترم و دانش آموزان عزیز.

بعد از گذشت سالهای طولانی در مطالبه گری به حق معلمان و آموزگاران فرزندان شما عده ای عامدانه و حقیرانه با ایجاد راهکارهای قانونی و شبه قانونی و ایجاد موانع ساختگی و روی آوردن به نوعی لجبازی با این خواسته های به حق در صدد مانع تراشی در رسیدن این دلسوزان ملک و مملکت به مطالبات به حق خود که با اطمینان ، مطالبات فرزندان شما نیز می باشد به همانند دستیابی به آموزش رایگان و آموزش فراگیر و رایگان برای همه در اقصی نقاط ایران هستند.
گرچه در رسانه های خود، طوری وانمود مینمایند که تمام مطالبات فرهنگیان محقق و پرداخت شده است اما حقیقت ندارد و حضور ما در اینجا مبین همین مطلب است که بگوییم تا زمانی که به خواسته های جامه ی عمل نپوشانند همانند قبل، ما از تمام فراخوان های شورای هماهنگی تشکل های صنفی کشور حمایت خواهیم کرد و در تجمعات حضوری پر شکوه تر از قبل خواهیم داشت.

نهم اردیبهشت ۱۴۰۱
«گروه صنفی فرهنگیان استان مرکزی »

منبع

تصویر بیانیه