بیانیه کانون صنفی معلمان خوزستان در محکومیت حذف احکام رتبه بندی فعالین صنفی معلمان استان


تشکل صادر کننده: کانون صنفی معلمان خوزستان

تاریخ صدور: ۴ دی ۱۴۰۱

به نام خداوند جان و خرد

▪️سالهاست که معلمان سرگردان و بهت زده از عدم شفافیت مسئولان منتظر اجرای رتبه بندی بوده اند.دولت ها نیز هر کدام با ترفندی زمان را به نفع خود خریدند و با به تاخیر انداختن این مطالبه ی معلمان شرایط و زمینه اعتراضات معلمان را فراهم کردند ؛مقاومت های بی دلیل در برابر اجرای این خواسته فرهنگیان نتیجه ای جز شکل گرفتن اعتراضات سراسری معلمان در بر نداشت و پیوستن بازنشستگان به این اعتراضات کار را برای دولتمردان سخت کرد و دولت سیزدهم راهی جز اجرای رتبه بندی نداشت بماند که وقتی تابلوی اجرای رتبه بندی را بالا بردند آنچه از آن باقی مانده بود تداعی کننده مَثَل رنگ کردن گنجشک و فروختن قناری بود .

▪️بعد از این رفت و آمد های بسیار از لایحه، تا آیین نامه ی رتبه بندی در نهایت تصمیم بر آن شد که تمام معلمان از مزایای رتبه یک برخوردارشوند. اما گویا اداره کل خوزستان یک ایالت مستقل است و مدیر کل استان نیز ادعای خودمختاری کرده است .آقای مدیر کل در یک شاهکار اداری بدون توجه به آیین نامه اجرایی رتبه بندی با نظر شخصی خود و مطرح کردن اینکه این حذف ها دستوری بوده و از وزارت خانه از او خواسته شده است ، *احکام رتبه بندی فعالین صنفی معلمان استان را بعد از صدور مجدا لغو کرد* اقدامی کاملا غیر قانونی و خلاف ضوابط و مقررات اداری و بصورت سلیقه ای که حتی در قبال درخواست کتبی ذینفعان جهت پیگیری احکامشان تنها پاسخ ایشان پوزخندی گستاخانه در برابر حق خواهی همکاران بوده است .

▪️حمیدی‌نژاد، که در زمان انتصابش هم کام فرهنگیان استان تلخ شده بود اما با فشار سهم خواهان استان با ۳۸ سال سابقه که برابر با سن یک وزیر در دولت قبل است با دور زدن قانون “تعارض منافع “بر صندلی مدیر کلی نشست و نتیجه حضور او در این مدت چیزی جز بالا بردن ضریب فرهنگ امنیتی و به مخاطره انداختن امنیت فرهنگی معلمان استان نبود.

▪️آیا آقای مدیر کل فراموش کرده است که او هم سوار “قطار پیشرفت” دولت رئیسی است و سخنگوی دولت در دانشگاه علم وصنعت با استناد به حق بودن اعتراضات معلمان و شنیدن شدن صدای اعتراض آنها قصد داشت باز تعریفی از اعتراض و اغتشاش داشته باشد .آقای مدیر کل که بر خوان نعمت دولت مردمی نشسته است، لقمه از سفره دولت می‌خورد و تلاش می‌کند که صاحب سفره را در دید فرهنگیان استان مانع تحقق مطالبات نشان دهد.

▪️*جهت یادآوری به مدیران استانی که روزهای سختی را در ماه‌های گذشته سپری کرده می‌گوییم که حتما میدانید که حکمرانی خطا به‌طور سیستماتیک نارضایتی ایجاد می‌کند و نارضایتی و اعتراض مردم نتیجه عملکرد مدیرانی چون حمیدی‌نژاد هاست، پس این هشدار را به خودتان بدهید که عملکرد مدیر شما در آموزش و پرورش، زنگ اعتراض را در بین معلمان استان به صدا در آورده است قبل از اینکه کاسه صبر لبریز شود خود فکر چاره کنید باران که ببارد بذرهای خفته در خاک هم جوانه می‌زند*.

▪️کانون صنفی معلمان خوزستان، ضمن محکوم نمودن چنین اقدام نابخردانه‌ای که مصداق تشویش اذهان عمومی میباشد، هشدار میدهد در صورت ادامه اینگونه حرکات تحریک‌آمیز مسئولیت هر کنشی از سوی معلمان، بر عهده شخص آقای حمیدی‌نژاد مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان خواهد بود.

شب آبستن است تا چه زاید سحر…

کانون صنفی معلمان خوزستان
چهارم دیماه یکهزار چهارصد و یک

منبع

تصویر بیانیه