بیانیه کانون صنفی معلمان خوزستان در خصوص بازداشت غیر قانونی فعال صنفی سرکار خانم ساراسیاهپور

تشکل صادر کننده: کانون صنفی معلمان خوزستان

تاریخ صدور: ۴ شهریور ۱۴۰۱

بیانیه کانون صنفی معلمان خوزستان در خصوص بازداشت غیر قانونی فعال صنفی سرکار خانم #سارا_سیاهپور

ای آزادی چه زندان‌ها برایت کشیدم و چه زندان‌ها برایت خواهم کشید…

#سارا_ سیاهپور می‌گذرد و جز یکی دو تماس کوتاه که در طی آن خبر از بازداشت خود داده، تاکنون خانواده‌ی ایشان هیچ گونه اطلاعی از  وضعیت او ندارند.

خانم #سیاهپور ازخانواده ای فرهنگی (پدر و مادر هردو فرهنگی) و دغدغه مند و نگران  وضعیت آموزشی کشور است. در این شرایط اقتصادی و  اجتماعی که عرصه را بر همه‌ ی اقشار پایین دست جامعه، از جمله معلمان تنگ کرده و از  سویی حساسیت نابجای نیروهای امنیتی نسبت به هرگونه حرکت حق‌طلبانه‌ی معلمان و بازداشت های بدون ضابطه‌ی آن‌ها در سراسر کشور خبر  دستگیری خانم #سیاهپور اگرچه بسیار شوک‌آور و اندوهناک است، لذا باورش سخت نیست؛ اما بیشتر از آن، بی اطلاعی ازنحوه‌ی بازداشت، نهاد بازداشت کننده و مکان نگهداری ایشان همه را نگران ساخته است.

با چه منطقی می توان بازداشت های فله ای معلمان را پذیرفت؟ چرا و به واسطه‌ی کدام توجیهات، حرمت معلم و شغل معلمی را می شکنند؟!
معلمی که  نه اختلاس می‌کند و نه به دانش آموزان وعده های پوشالی می‌دهد؛ تنها به جرم صداقت در گفتار و کردار و عدالتخواهی به شکل غیر‌قانونی دستگیر می‌شود.

معلمی که غم واندوه دانش آموزان را با خون ودل خوردن خویش از چهره هایشان می‌زداید.

معلمی که جز درس آزادگی و ایستادگی در برابر ظلم را به شاگرانش نمی‌دهد….

معلمی که شب‌ها و روزها را با اندوه شرایط ناگوار همکاران دربند و خانواده‌های رنج‌کشیده‌ی آن‌ها سپری می‌کند.

معلمی که برای ایجاد شرایط آموزشی عادلانه و برابر فرزندان این مرز و بوم چاره‌اندیشی می‌کند،

معلمی که در دفاع از مظلومان و علیه نابرابری اجتماعی با تنها سلاح خود یعنی قلم می‌ایستد و خواهان برقراری حق و عدالت اجتماعی است.

در این بزنگاه تاریخی که کسانی سعی در خاموش کردن صدای معلم را دارند، کانون صنفی معلمان استان خوزستان ضمن ابراز نگرانی از آینده جامعه و نظام آموزشی و در حمایت همه جانبه از همکار همراه و دلسوز خود از بازداشت کنندگان در خواست نموده هر‌چه زودتر روشی عقلایی را در پیش گرفته و برای حفظ ارزش‌های فرهنگی جامعه و حراست از  امنیت و آموزش جامعه، قبل از هرگونه پرونده‌سازی اقدام به آزادی سرکار خانم # سارا_سیاهپور نمایند.

کانون صنفی معلمان استان خوزستان
۴ / شهریور / ۱۴۰۱
# ما_‌همه_ سارا_سیاهپور_هستیم
# جای_ معلم_ زندان_ نیست
# آزادی_معلمان_زندانی
#ما_خاموش_شدنی_نیستیم

منبع

تصویر بیانیه