بیانیه کانون صنفی معلمان خوزستان در خصوص پرونده سازی علیه فعال صنفی آقای اقبال تامرادی

تشکل صادر کننده: کانون صنفی معلمان خوزستان

تاریخ صدور:۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

« لا قحَةَ كَالبُهتِ »
هيچ بي شرمي و وقاحتی چون بهتان زدن نيست

یکی از ماموریتهای محوری معلم و مربی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تربیت نسلی نقاد ، پرسشگر ، مطالبه گر ، حق طلب ، عدالت محور عنوان شده و لازمه تحقق چنین رسالتی با برخورد و احضار و پرونده سازی و اتهام زنی به معلمانی که در جهت ایفای حقوق صنفی و معیشتی و مصوبات قانونی و راکد مانده طبق اصول مصرح ٢٦ و ٢٧ قانون اساسی دست به اعتراضات حق طلبانه می زنند بدست نمی آید .

انتظار می رفت صدای تدوین کنندگان این سند که خود مسئولیت آن را به عهده داشته اند و آن را به معلمان تکلیف کرده اند در بیاید اما این سکوت معیارهای دوگانه و فریبنده حاکمیت را برملا ساخت که در گفتار و رفتار فرسنگ ها فاصله دارند و سند تحول و دیگر اسناد بالادستی را در باتلاق تناقضات و یک بام و دو هوای خود فرو برده اند و روز به روز با برخوردهای قهر آمیز و نسنجیده با منتخبان معلمان و نمایندگان آنان و فعالان صنفی ، بدنه فرهنگیان را نسبت به نظام بدبین و زاویه دار کرده اند و همچنان رویکرد مشت آهنین و النصر بالرعب را در مقابل کنشگری مسالمت آمیز اتخاذ کرده اند این در حالی است که رهبری بارها در توصیه به نیروهای امنیتی بر جذب حداکثری و دفع حداقلی تاکید کرده اند و نیز آموزه های دینی و انسانی طبق حدیث مشهور من لا معاش له لا معاد له از سوی وعاظ نزدیک به حاکمیت و منبریان تکرار شده است.
کانون صنفی معلمان خوزستان که نشأت گرفته از رای حضوری همکاران و با مجوز وزارت کشور و حضور مقامات رسمی استان و شهرستان شکل گرفته است اتهاماتی را که متوجه آقای اقبال جعفری تامرادی این کنشگر صنفی تمام عیار شده است را محکوم می نماید و اعلام میدارد سریال پرونده سازی برای تمام معلمین نخ نما شده است و این حنا دیگر رنگی ندارد.
لذا ضمن حمایت همه جانبه از ایشان از عموم همکاران دعوت می نماید در تمام مراحل در کنار ایشان و دیگر همکارانی که وضعیت مشابه دارند همراه و هم قدم باشند.

کانون صنفی معلمان خوزستان دوم اردیبهشت ١٤٠١

منبع

تصویر بیانیه