بیانیه کانون صنفی معلمان ایران( تهران ) درمحکومیت افزایش فشارهای قضایی بر آقایان محمود بهشتی ، رسول بداقی و رسول کارگر

تشکل صادر کننده: کانون صنفی معلمان ایران ( تهران )

تاریخ صدور: ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

به نام خداوند جان و خرد

🔹 سال گذشته باوجود وعده های مکرر فرادستان آموزشی و تبلیغات رسانه های رسمی، به هیچ کدام از مطالبات برحق فرهنگیان پاسخی داده نشد.

امسال هم در حالی که به روز های منتهی به هفته معلم نزدیک می شویم همچنان، شاهد پروپاگاندای رسانه ای وزیر آموزش و پرورش و سخنگوی این وزارت خانه ، حول خواسته ها و مطالبات فرهنگیان هستیم، و به نظر نمی آید شاهد تحولی هر چند محدود در نوع پاسخگویی فرادستان آموزشی به فرهنگیان برای سال جدید باشیم.

اما علی رغم عدم پاسخگویی ها، فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر معلمان و فعالان صنفی که در طول سال گذشته وجود داشت، همچنان ادامه دارد، و هر هفته شاهد صدور احکام جدید یا پرونده سازی برای فعالان صنفی هستیم.

🔺 در تازه ترین این موارد، #محمودبهشتیلنگرودی نایب رئیس کانون صنفی معلمان ایران ( تهران ) به اتهام های واهی و ساختگی به دادگاه لنگرود احضار شده و مورد محاکمه قرار گرفت.

🔺 همچنین #رسول_بداقی دیگر فعال صنفی معلمان و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان اسلامشهر بعد از حضور در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، در کمترین زمان، حکم بدوی پنج سال حبس را از قاضی ایمان افشاری دریافت کرد.

🔺 #رسول_کارگر دیگر فعال صنفی معلمان از استان فارس نیز با تایید حکم محکومیت یک ساله اش در دادگاه تجدید نظر مواجه شد.

در کنار اینها همچنان شاهد پرونده سازی های جدید برای فعالان صنفی و معلمان در سراسر کشور هستیم.

به نظر می آید استراتژی دولت سیزدهم در کنار عدم پاسخگویی به مطالبات برحق معلمان، افزایش فشارهای امنیتی و در کنار آن تشکیل پرونده و صدور احکام قضایی برای مهار جنبش معلمان است.

📌 با این همه روشن است که همانطور که در گذشته، با وجود همه فشار ها، تشکل‌های صنفی فرهنگیان از مطالبه گری برحق خود عقب ننشسته اند، این بارهم این استراتژی که راهبرد همه دولت های پیشین نیز بوده است، با حضور گسترده معلمان در تجمع مسالمت آمیز اول اردیبهشت ماه شکست خواهد خورد.

کانون صنفی معلمان ایران ( تهران ) ضمن محکومیت مجدد فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان صنفی و بویژه فشار های اخیر بر آقایان #محمودبهشتی ، #رسولبداقی و #رسول_کارگر، از همه معلمان سراسر کشور دعوت می کند که با حضور گسترده در تجمع اول اردیبهشت ماه، ضمن نشان دادن اعتماد مجدد خود به شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، پاسخ کوبنده ای به وعده های دروغین دولت سیزدهم، نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی دهند.

کانون صنفی معلمان ایران ( تهران )
۲۹ فرودین ۱۴۰۰

منبع

تصویر بیانیه