بیانیه کانون صنفی معلمان ایران(تهران) در محکومیت بازداشت چندباره محمد حبیبی

تشکل صادر کننده: بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

تاریخ صدور: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲

به نام خداوند جان و خرد

ترجیع‌بند تکراری این سال‌های ما بازداشت، اتهام/تهمت، غیرقانونی، امنیت، دادگاه، قانون، دین، عدالت و دیگر واژگان حقی است که در ذهن و زبان و عمل گزمه‌های استبداد از آن‌ها اراده باطل می‌شود.
معلول‌های فکری که هرآن‌چه نشانی از تفکر، نواندیشی، استقلال عقیده و عمل داشته باشد، برنمی‌تابند.
محمد حبیبی به همه این دلایل، خصومت و خشونت اینان را برمی‌انگیزد و هربار که ذیل فرمان‌هایی عمومی از زندان، اخراج از کار، … رها می‌شود، کینه‌توزانه مترصدند تا به هر بهانه‌ی نامربوطی بار دیگر اورا به بند بکشند و چه بهانه‌ای بهتر از نقدهای عمیق، جدی، صریح و دلسوزانه محمد بر آشفته بازاری که نامش را نظام آموزشی و نظام اجرایی گذاشته‌اند.

#کانون_صنفی_معلمان با قاطعیت اعلام می‌نماید محمد حبیبی هیچ جرمی ندارد به جز؛
پویایی اندیشه، نگاه مستقل و تیزبین و صراحت بیان، تاکید و پافشاری بر #حق_تشکل‌یابی صنف معلمان بدون تخریب دیگران!!!

هرچند در قاموس منادیان جهل و جمود، مریدپروری، دروغ و عوام‌فریبی، این ویژگی‌ها گناهانی است نابخشودنی!

ما خواهان آزادی بی‌درنگ و بدون قید و شرط #محمد_حبیبی و سایر #معلمان_زندانی هستیم.

کانون صنفی معلمان ایران (تهران)
         ۱۷ فروردین ۱۴۰۲

#جای_معلم_زندان_نیست

منبع

تصویر بیانیه