بیانیه کانون صنفی معلمان اسلامشهر در خصوص پرونده سازی و سناریو سازی کیهان و ۲۰:۳۰ علیه اعضای شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران

تشکل صادر کننده: کانون صنفی معلمان اسلامشهر

تاریخ صدور: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

☑️ هردم از باغ بری می رسد
تازه تر از تازه تری می رسد.

مردم عزیز ایران و همکاران گرامی

طی سه چهار روز گذشته ویدئوی از صدا و سیمای ملی( بخوانید میلی) بخصوص در اخبار ۲۰:۳۰ که آغاز به کار آن دقیقا با اهداف سیاسی طراحی شده است، پخش شد که در آن کانون صنفی معلمان و شورای هماهنگی و چهارتن از اعضای آن را متهم به جاسوسی کردند. آقایان #رسولبداقی از انجمن صنفی معلمان اسلامشهر، #مسعودنیکخواه از اعضای کانون صنفی معلمان مریوان، #اسکندرلطفی سخنگوی شورای هماهنگی و عضو انجمن صنفی معلمان کردستان -مریوان و #شعبانمحمدی عضو انجمن صنفی معلمان مریوان مورد اتهام حاکمیت جمهوری اسلامی قرار گرفتند. استدلال رژیم جمهوری اسلامی این است که این چهارتن و چهار فعال صنفی دیداری با دو تن از اعضای سندیکاهای کارگری و انجمن آموزش و فرهنگ فرانسه داشته اند. بنابراین گناهکار محسوب می شوند.

☑️ ظاهراً دیدار و ملاقات با خارجی ها جرم تلقی می شود.
این سناریو کاملا مضحک از تلویزیون ایران پخش شد و موجبات تاسف بسیاری از ما معلمان و دیگر هم وطنان شد.

☑️ رسول بداقی و دیگر دوستان که مورد اتهام قرار گرفتند را همه می شناسیم. این دوستان و در کل جنبش معلمان ایران از زمان شکل گیری تا کنون هدفی جز ارتقای جایگاه آموزش و علم و معلم را نداشتند. آنها، بارها و بارها در سخنرانی و فعالیت خود هموار کانون ها فعالان صنفی را از ورود به سیاست بر حذر داشتند و تاکید می کردند که مهمترین آسیب کانون ها کار سیاسی کردن است.

☑️ ما صد در صد معتقد هستیم و می دانیم که اگر این دیدار صورت گرفته باشد فقط در جهت تقویت جنبش معلمان بوده که سابقه بیست ساله دارد و این سناریو جز برای متوقف کردن حرکت های ما معلمان نبوده و نیست.

☑️ کانون صنفی معلمان اسلامشهر این حرکت زشت و دور از انصاف را بشدت محکوم کرده و خواستار محاکمه و عذر خواهی عوامل ساخت این ویدئو است و اعلام می کند که با این حرکت های توهم آمیز جز بدنامی برای خود چیزی باقی نمیگذارید. دست از این روشهای غیر متعارف و نخ نما و بی اساس بردارید و هرچه سریعتر نسبت به آزادی این عزیزان اقدام کنید.

☑️ ما تاکید و یادآوری می کنیم که جنبش معلمان زنده است و قائم به فرد نیست و به کار خود با قوت ادامه می دهد.

کانون صنفی معلمان اسلامشهر

۱۴۰۱/۲/۲۹

منبع

تصویر بیانیه