بیانیه کانون صنفی معلمان استان بوشهر در مورد بیمه تکمیل درمان

تاریخ صدور :۳ خرداد ۱۴۰۳

تشکل صادر کننده: کانون صنفی معلمان استان بوشهر

بیانیه کانون صنفی معلمان استان بوشهر در مورد بیمه تکمیل درمان

بر اساس اصل ۴۳ و ٣٠ قانون‌اساسی حق دسترسی به بهداشت و آموزش رایگان و کارآمد و‌ به روز حق همه مردم جامعه است‌.

در مورد آموزش که تاکید به رایگان شده است، اما در مورد بهداشت و‌درمان مساله بیمه در قوانین پایین‌دستی اشاره شده است.
اما شوربختانه تمامی رفتارهای ما کاریکاتوری از نمونه‌های تجربه شده و‌ موفق جهانی است
و در سیستمی که فساد در آن سیستماتیک شده است لذا مسیر خدمات نیز به سمتی می‌رود که به بیشترین فسادآلوده شود. به همین دلیل یک کلمه بیمه امروز به شاخه‌های متعددی نظیر بیمه طلایی بیمه تکمیلی، بیمه اکمل و …تبدیل شده است.

تشکل‌های صنفی معلمان حق برخورداری از یک بیمه‌ی کارآمد با حذف پسوندها را در صدر مطالبات خود قرار داده‌اند و در بیانیه‌های خود بر آن پای فشرده بخصوص برای بازنشستگان.

در ضمن در ق م خ ک ماده ۸۵ به صراحت گفته شده است
(ماده ۸۵- دستگاههاي اجرايي مكلفند در چهارچوب بودجه‌هاي مصوب و آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، كارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان را علاوه بر استفاده از بيمه پايه درمان، با مشاركت آنان به صورت هماهنگ و يكنواخت براي كليه كارمندان دولت تحت پوشش بيمه‌‌هاي تكميلي قرار دهند.)

اما همانگونه که شاهدیم بیمه‌های متعدد با سقف خدمات بسیار متفاوت در ادارات و سازمان‌ها برقرار است.

کانون صنفی معلمان استان بوشهر، ضمن حمایت از تلاش بازنشستگان استان بوشهر جهت پیگیری مساله بیمه و موضوع بیمه تکمیلی ملت، خواستار لغو کلیه پسوندهای بیمه است. ما معتقدیم هیچ نیازی به چند نوع پوشش بیمه در قالب تکمیلی و اکمل نیست.

در ضمن ما درخواست برگزاری مناقصه شفاف بین تمامی شرکت‌های بیمه مورد تایید و میزان تعهدات آنها با حضور نمایندگان بازنشستگان آموزش وپرورش جهت پوشش بیمه آنها هستیم.

کانون صنفی معلمان استان بوشهر
سوم خرداد هزار و چهارصد و سه

منبع

تصویر بیانیه