بیانیه کانون صنفی معلمان استان بوشهر در مورد پرداخت مبلغی بنام رتبه بندی !

تشکل صادر کننده:کانون صنفی معلمان استان بوشهر

تاریخ صدور: ۳۰ مرداد ۱۴۰۱
دوستانِ جان
در حالی امروز مبلغی بنام رتبه بندی به حساب معلمان واریز گردید که همچنان چندین نفر از فعالین خوشنام کشور همچون #رسول_بداقی، #جعفر_ابراهیمی، #محمد_حبیبی، #مهدی_فتحی و…
در حصار زندان و یا سلول های انفرادی به سر می برند و جای خالی  و خدماتشان به جامعه معلمان، امروز بیش از هر زمان دیگری، مبرهن و آشکار است!
آن جاهای خالی که امروز، دل معلمان دردمندِ حاضر در صحنه مطالبه گری را بیش از هر زمان دیگری آزرد! 
آنقدر که روا بود  گریبان ز هجر پاره کنیم!!!
حال:
آگاه باشید و بدانید که:
🟢 همین موفقیت اندک حاصل  تلاش چندین ساله و شبانه روزی تشکل های صنفی از تمامی مسیرهای ممکن از جمله نامه نگاری، تهیه امضا، مذاکره، تحصن و برگزاری چند ده تجمع اعتراضی می باشد.
🔸بر هیچکس پوشیده نیست مطالبه ی حق در برابر اربابان قدرت همراه با  هزینه های فراوانی است! آنچنان که در همین شهر، پیشکسوتان شریفی چون جناب آقایان #اردشیر_صیادی و #اکبر_زنده_بودی را بروی زمین کشیدند؛ مورد ضرب و شتم و  هتک حرمت قرار دادند. چند صد نفر از فعالین صنفی در شهرهای مختلف بازداشت و زندان  شدند.
اما به گفته اخوان ثالث : سخت شیرین بود پیروزی!

 همکاران گرامی این موفقیت اندک که با هزینه ای به قیمت سالها زندان و نگرانی خانواده  معلمان پیشرو حاصل گردیده است گوارای وجودتان باد!

🔻کانون صنفی معلمان استان بوشهر در مسیر مطالبه گری تا تحقق کامل خواسته های معلمان از جمله :
🔹 اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلین و بازنشستگان،
🔸اجرای اصل سی ام قانون اساسی و رفع بی عدالتی اموزشی به هر شکل ممکن، به پشتوانه ی همراهی شما، ادامه خواهد داد‌.
همچنین ما خواستار آزادی بدون قید و شرط معلمان زندانی و مختومه شدن تمامی پرونده های قضایی معلمان هستیم!

کانون صنفی معلمان استان بوشهر
سی ام مردادماه 1401

منبع

تصویر بیانیه