بیانیه کانون صنفی معلمان استان بوشهر در محکومیت بازداشت بهنام محمدی

تشکل صادر کننده: کانون صنفی معلمان استان بوشهر

تاریخ صدور: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: مهمان با روزی خود بر میزبان وارد می شود و با گناهان آمرزیده اهل خانه خارج می گردد.
اما وای بر شما که در نبرد با معلمان، هر آنچه در توان داشته اید دریغ نکرده، همه مرزها را در نوردیده اید و در برخورد با آنان هر حرمتی را شکسته اید!
بار دیگر در تکرار طنزی تلخ آلود، فرستادگان و سفرای معلمان استان فارس که جهت آزادی همکاران دربند این استان، مهمان معاون دادستانی بودند؛ بازداشت شدند.

🔹 آقای #بهنام_محمدی مذاکره کننده ای که همواره شیوه گفت و گو را بهترین روش برای مطالبه گری و مجاب نمودن مسئولین امر در توجه به خواسته های منطقی و مطالبات به حق معلمان می داند، بعد از پایان دیدار با معاون دادستان توسط نیروهای امنیتی دستگیر و روانه زندان شد تا اندک امید و اعتماد معلمان ایران به مراجع قضایی که محلا باید دادرس مظلومان و حق طلبان شود زایل شود.

حاشا بر شما که با تاکید بر سیاست های فقط ” من_ محور” تان همچنان برای حذف اندیشه و خرد جمعی، با شتاب می تازانید تا جلو هر زایش جدیدی را در این کشاکش حق خواهانه معلمان بگیرید!

🔻کانون صنفی معلمان استان بوشهر،ضمن محکوم نمودن این رفتار غیرقانونی و دور از شاَن مقام قضایی استان فارس، خواستار آزادی بی قید و شرط این معلم دادخواه و سایر معلمان دادجو و عدالت خواه دربند استان فارس است.

کانون صنفی معلمان استان بوشهر
22 خردادماه 1401

منبع

تصویر بیانیه