بیانیه کانون صنفی معلمان استان بوشهر در حمایت از معلمان زندانی و مخالفت با پروژه امنیتی سازی جنبش معلمان

تشکل صادر کننده: کانون صنفی معلمان استان بوشهر

تاریخ صدور: ۱ خرداد ۱۴۰۱

بر همگان آشکار است که معلمان ایران روزهای خوبی را سپری نمی کنند. وضعیت اسفناک امروز آموزش و پرورش و معلمان نشان از دردهای بی درمانی دارد که آموزش عمومی ایران به آنها مبتلاست. ماحصل این بی توجهی ویرانگر مسئولان امر، آسیب های کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،سیاسی، زیست محیطی و همچنین در خطر افتادن بهداشت روانی فردی آینده سازان مملکت شده است. 

مدت هاست که معلمان بر اساس نص صریح قانون اساسی مطالبات بر حق شان را خواهانند و به شیوه ای کاملا مدنی و مسالمت آمیز و در نهایت متانت و قانونمندی که مشخصه بارز شخصیت معلمی است؛ فریاد عدالت خواهی سر داده اند. اما حاکمیت و مدیریت سیاسی ناکارآمد، به جای آن که با نمایندگان قانونی و واقعی معلمان به رایزنی و مذاکره بنشینند تا حداقل بدانند خواسته های معلمان چیست و چگونه می توان مسائل مبتلابه آموزش و پرورش را حل کرد، به بدترین شکل ممکن این قشر فرهیخته را آماج تهمت ها و تهدیدهای خود ساخته اند تا سرپوشی بر ندانم کاری های خود بگذارند.

کاش زمانی که دستور بازداشت معلمان را صادر می کردند و نیروهای امنیتی شان را به این کار وا می داشتند، به آنها گوشزد کرده بودند که در برخورد با معلمان، خشونت روا ندارند و با رفتارهای غیر متمدنانه، رمنده و بربری مآبانه، موجب سرخوردگی و خشم معلمان نشوند؛

از معلمان شریف و دلسوز و متعهدی که امروز آماج فحش و ناسزا و تخریب و تهدید و ستم واقع شده اند چه سان انتظار دارید که راهبری نظام تعلیم و تربیت را، که مهمترین نقش کلیدی در سعادت و بهروزی مُلک و ملت را دارد، ایفا کنند؟؟!! 

اما دولت و نهادهای امنیتی در نهایت کوته نظری ، در هفته ای که به نام معلم مزین شده بود ، چنان به جان معلمانش می افتد که ننگ آن بر دامن خود به آب نیل نتوانند زدود…

 تاریخ خوب قضاوت گری است و گذر زمان پرده از رازهایی برمی دارد که دیگر رمز گشایی شان دردی را دوا نمی کند! 

اندک زمانی بعد، به یمن فضای مجازی مردمان از همه اقشار جامعه، خواهند فهمید که فریاد امروز معلمان از چه بوده است!

 البته معلمان نیک می دانند با گذشت زمان، نیروهای امنیتی و انتظامی که امروز احساس قدرت کاذب می کنند، از رفتار امروزشان با معلمان خجل و شرمنده وجدان شان خواهند شد. آنهایی که امروز، معلمان مطالبه گر را اینگونه در تنگنا قرار داده اند و مواخذه می کنند، بدانند که فردایی نه چندان دور، باید نان سفره اشان را مصروف هزینه های کمرشکن آموزش خصوصی و پولی فرزندانشان کنند!

همه شاهدند که اغلب مدارس غیر دولتی جهت جذب دانش آموز و انباشت سرمایه، با بذل نمرات غیر واقعی و اهدا مدارک کذایی، عملا باعث ترویج تنبلی و بی مسئولیتی دانش آموزان می شوند و ایضا مدارس خاص دولتی(تیزهوشان، نمونه و…) با تخصیص بودجه های چند برابری از سوی وزارت آموزش و پرورش به آنها برای نخبه پروری، عملا موجب بی عدالتی و شکاف طبقاتی فزاینده در جامعه می شوند و مالا دانش آموزان مشغول تحصیل در آن ها نیز، خود را تافته ای جدا بافته می دانند و دچار توهم خود برتربینی می شوند که قادر نیستند با سایر شهروندان کشور در امور مختلف همراهی و مشارکت نمایند.  

کمی چشم تان را باز کنید تا ببینید که صندلی های پزشکی دانشگاه های معتبر امروز از آن کیست؟ و چگونه به ثمن بخس به نور چشمی ها فروخته می شود!

معلمان ده سال است که فریاد می زنند نه به آموزش های پولی و غیر انتفاعی!! 

تا امروز به اینجا رسیده ایم که بیشترین درصد رتبه های برتر از آن اقلیت ثروتمندی است که کلاس های خصوصی و آموزش های پولی را انحصار کرده اند!

ای کسانی که جاهلانه، امروز برای معلمان شمشیر از رو می کشید! بدانید که این سیستم آموزشی غیر عقلانی و غیر اخلاقی باعت می گردد فرزندان شما و آحاد جامعه، آرزوی قبولی در رشته های برتر دانشگاهی و کسب رتبه های برتر، عملا دچار ناکامی ویرانگر شوند! 

اگر ده سال پیش اسماعیل عبدی را در نطفه خفه نکرده بودید، امروز آموزش عمومی تا به این حد به انحطاط و ابتذال دچار نشده بود .

و بدانید …

تا زمانی که معلمان شریف و متعهدی، چون #رضا_امانی_فر، #جعفر_ابراهیمی ، #محمد_حبیبی، #رسول_بداقی، #لطیف_روزیخواه، #اسکندر_لطفی، #شعبان_محمدی، #مسعود_نیکخواه و… که فریاد” نه به آموزش های خصوصی را ” سر داده اند در نهایت نادانی به بند می کشید، آنهم با سناریو سازی مضحک و نخ نما شده_که مرده را در گور به خنده وا می دارد_ وقتی معلمان شجاع استان فارس را بصورت فله بازداشت کرده تا به خیال خام خود خیابان معدل را به سکوت بکشید!

منتظر مرگ آموزش عمومی در آینده ای نزدیک برای همیشه باشید.

🔴 #بیانیه کانون صنفی معلمان استان #بوشهر در حمایت از #معلمان_زندانی و پروژه امنیتی سازی جنبش معلمان

بر همگان آشکار است که معلمان ایران روزهای خوبی را سپری نمی کنند. وضعیت اسفناک امروز آموزش و پرورش و معلمان نشان از دردهای بی درمانی دارد که آموزش عمومی ایران به آنها مبتلاست. ماحصل این بی توجهی ویرانگر مسئولان امر، آسیب های کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،سیاسی، زیست محیطی و همچنین در خطر افتادن بهداشت روانی فردی آینده سازان مملکت شده است. 

مدت هاست که معلمان بر اساس نص صریح قانون اساسی مطالبات بر حق شان را خواهانند و به شیوه ای کاملا مدنی و مسالمت آمیز و در نهایت متانت و قانونمندی که مشخصه بارز شخصیت معلمی است؛ فریاد عدالت خواهی سر داده اند. اما حاکمیت و مدیریت سیاسی ناکارآمد، به جای آن که با نمایندگان قانونی و واقعی معلمان به رایزنی و مذاکره بنشینند تا حداقل بدانند خواسته های معلمان چیست و چگونه می توان مسائل مبتلابه آموزش و پرورش را حل کرد، به بدترین شکل ممکن این قشر فرهیخته را آماج تهمت ها و تهدیدهای خود ساخته اند تا سرپوشی بر ندانم کاری های خود بگذارند.

کاش زمانی که دستور بازداشت معلمان را صادر می کردند و نیروهای امنیتی شان را به این کار وا می داشتند، به آنها گوشزد کرده بودند که در برخورد با معلمان، خشونت روا ندارند و با رفتارهای غیر متمدنانه، رمنده و بربری مآبانه، موجب سرخوردگی و خشم معلمان نشوند؛

از معلمان شریف و دلسوز و متعهدی که امروز آماج فحش و ناسزا و تخریب و تهدید و ستم واقع شده اند چه سان انتظار دارید که راهبری نظام تعلیم و تربیت را، که مهمترین نقش کلیدی در سعادت و بهروزی مُلک و ملت را دارد، ایفا کنند؟؟!! 

اما دولت و نهادهای امنیتی در نهایت کوته نظری ، در هفته ای که به نام معلم مزین شده بود ، چنان به جان معلمانش می افتد که ننگ آن بر دامن خود به آب نیل نتوانند زدود…

 تاریخ خوب قضاوت گری است و گذر زمان پرده از رازهایی برمی دارد که دیگر رمز گشایی شان دردی را دوا نمی کند! 

اندک زمانی بعد، به یمن فضای مجازی مردمان از همه اقشار جامعه، خواهند فهمید که فریاد امروز معلمان از چه بوده است!

 البته معلمان نیک می دانند با گذشت زمان، نیروهای امنیتی و انتظامی که امروز احساس قدرت کاذب می کنند، از رفتار امروزشان با معلمان خجل و شرمنده وجدان شان خواهند شد. آنهایی که امروز، معلمان مطالبه گر را اینگونه در تنگنا قرار داده اند و مواخذه می کنند، بدانند که فردایی نه چندان دور، باید نان سفره اشان را مصروف هزینه های کمرشکن آموزش خصوصی و پولی فرزندانشان کنند!

همه شاهدند که اغلب مدارس غیر دولتی جهت جذب دانش آموز و انباشت سرمایه، با بذل نمرات غیر واقعی و اهدا مدارک کذایی، عملا باعث ترویج تنبلی و بی مسئولیتی دانش آموزان می شوند و ایضا مدارس خاص دولتی(تیزهوشان، نمونه و…) با تخصیص بودجه های چند برابری از سوی وزارت آموزش و پرورش به آنها برای نخبه پروری، عملا موجب بی عدالتی و شکاف طبقاتی فزاینده در جامعه می شوند و مالا دانش آموزان مشغول تحصیل در آن ها نیز، خود را تافته ای جدا بافته می دانند و دچار توهم خود برتربینی می شوند که قادر نیستند با سایر شهروندان کشور در امور مختلف همراهی و مشارکت نمایند.  

کمی چشم تان را باز کنید تا ببینید که صندلی های پزشکی دانشگاه های معتبر امروز از آن کیست؟ و چگونه به ثمن بخس به نور چشمی ها فروخته می شود!

معلمان ده سال است که فریاد می زنند نه به آموزش های پولی و غیر انتفاعی!! 

تا امروز به اینجا رسیده ایم که بیشترین درصد رتبه های برتر از آن اقلیت ثروتمندی است که کلاس های خصوصی و آموزش های پولی را انحصار کرده اند!

ای کسانی که جاهلانه، امروز برای معلمان شمشیر از رو می کشید! بدانید که این سیستم آموزشی غیر عقلانی و غیر اخلاقی باعت می گردد فرزندان شما و آحاد جامعه، آرزوی قبولی در رشته های برتر دانشگاهی و کسب رتبه های برتر، عملا دچار ناکامی ویرانگر شوند! 

اگر ده سال پیش اسماعیل عبدی را در نطفه خفه نکرده بودید، امروز آموزش عمومی تا به این حد به انحطاط و ابتذال دچار نشده بود .

و بدانید …

تا زمانی که معلمان شریف و متعهدی، چون #رضا_امانی_فر، #جعفر_ابراهیمی ، #محمد_حبیبی، #رسول_بداقی، #لطیف_روزیخواه، #اسکندر_لطفی، #شعبان_محمدی، #مسعود_نیکخواه و… که فریاد” نه به آموزش های خصوصی را ” سر داده اند در نهایت نادانی به بند می کشید، آنهم با سناریو سازی مضحک و نخ نما شده_که مرده را در گور به خنده وا می دارد_ وقتی معلمان شجاع استان فارس را بصورت فله بازداشت کرده تا به خیال خام خود خیابان معدل را به سکوت بکشید!

منتظر مرگ آموزش عمومی در آینده ای نزدیک برای همیشه باشید.

آری

آری

✅ معلمان تاریکی آینده علم و ناقوس مرگ آموزش عمومی را مدت هاست که متوجه شده اند و فریاد اعتراض سر داده اند…

اما چه کنیم که : 

بیشه بی‌صاحب‌تر از پیش است و جای شیرها/

گربه جولان می‌دهد در جنگل و خنزیرها

جانشین ببرهایند و خدایی می‌کند/

خرمگس در آسمان و زخم این شمشیرها

کاری و کاری‌تر از کاری و حالم بدتر از/

حال و روز مادرم ایران و با زنجیرها…..

یکم خرداد ماه ۱۴۰۱ خورشیدی

کانون صنفی معلمان استان بوشهر

منبع

تصویر بیانیه