بیانیه کانون صنفی معلمان استان بوشهر در مورد پرداخت مبلغی بنام رتبه بندی !

تاریخ صدور بیانیه: ۳۰ مرداد ۱۴۰۱

دوستانِ جان
در حالی امروز مبلغی بنام رتبه بندی به حساب معلمان واریز گردید که همچنان چندین نفر از فعالین خوشنام کشور همچون #رسولبداقی ، #جعفرابراهیمی ، #محمدحبیبی ، #مهدیفتحی و ..
در حصار زندان و یا سلول های انفرادی به سر می برند و جای خالی و خدماتشان به جامعه معلمان، امروز بیش از هر زمان دیگری، مبرهن و آشکار است!
آن جاهای خالی که امروز، دل معلمان دردمندِ حاضر در صحنه مطالبه گری را بیش از هر زمان دیگری آزرد!
آنقدر که روا بود گریبان ز هجر پاره کنیم!!!
حال:
آگاه باشید و بدانید که:
همین موفقیت اندک حاصل تلاش چندین ساله و شبانه روزی تشکل های صنفی از تمامی مسیرهای ممکن از جمله نامه نگاری ، تهیه امضا ، مذاکره ، تحصن و برگزاری چند ده تجمع اعتراضی می باشد.
بر هیچکس پوشیده نیست مطالبه ی حق در برابر اربابان قدرت همراه با هزینه های فراوانی است! آنچنان که در همین شهر، پیشکسوتان شریفی چون جناب آقایان #اردشیرصیادی و #اکبرزنده_بودی را بروی زمین کشیدند؛ مورد ضرب و شتم و هتک حرمت قرار دادند. چند صد نفر از فعالین صنفی در شهرهای مختلف بازداشت و زندان شدند.
اما به گفته اخوان ثالث : سخت شیرین بود پیروزی!

همکاران گرامی این موفقیت اندک که با هزینه ای به قیمت سالها زندان و نگرانی خانواده معلمان پیشرو حاصل گردیده است گوارای وجودتان باد!

کانون صنفی معلمان استان بوشهر در مسیر مطالبه گری تا تحقق کامل خواسته های معلمان از جمله :
اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلین و بازنشستگان ،
اجرای اصل سی ام قانون اساسی و رفع بی عدالتی اموزشی به هر شکل ممکن ، به پشتوانه ی همراهی شما ،ادامه خواهد داد‌
همچنین ما خواستار آزادی بدون قید و شرط معلمان زندانی و مختومه شدن تمامی پرونده های قضایی معلمان هستیم!

کانون صنفی معلمان استان بوشهر
سی ام مردادماه 1401

منبع

تصویر بیانیه