بیانیه کانون صنفی فرهنگیان یزد درمورد اعتراض به حکم صادره درخصوص معلم فعال صنفی آقای رسول بداقی و حمایت و همراهی از فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان کشور

تشکل صادر کننده: کانون صنفی فرهنگیان یزد

تاریخ صدور: ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

🔴 به نام خداوند جان و خرد

مردم آگاه وفرهنگیان فهیم،
همانگونه که اطلاع دارید ما فرهنگیان سالهاست از تمام روشهای قانونی و مسالمت آمیز برای احقاق حقوق خود و دانش‌آموزان‌مان تلاش کرده‌ایم تا مسئولان کشور را به اجرای عدالت در حقوق وآموزش بین کارکنان دولت متقاعد و ملزم کنیم تا امکانات آموزش کامل ورایگان را طبق قانون اساسی نیز فراهم آورند اما متاسفانه طرف مقابل در طی این سالها همواره با وعده و وعید این امر کاملا ضروری یعنی اجرای عدالت را معطل گذاشته است.

علیرغم تورم افسار گسیخته و افزایش حقوق بخشهای زیادی از کارکنان دولت حقوق فرهنگیان شاغل و بازنشسته ، همچنان زیر خط فقر نگه داشته شده و متاسفانه مسئولان کشور به جای حل ریشه‌ای این مشکلات در اقدامی کاملا غیر قانونی با پرونده سازی و ایجاد فشار بیشتر به فعالان صنفی فرهنگیان سعی در متوقف کردن جریان مطالبه گری دارند .

در آخرین اقدام قاضی پرونده ی آقای رسول بداقی بدون توجه به بندهای دوم، سوم و چهارم اصل صدوپنجاه وشش قانون اساسی ، که در آنها (احیای حقوق عامه و گسترش عدل وآزادی های مشروع) ، (نظارت بر حسن اجرای قوانین) و (کشف جرم وتعقیب ، مجازات وتعزیر مجرم) از جمله مسئولیت های قوه قضاییه برشمرده است و بدون توجه به حقوق مدنی در بندهای هفتم، نهم وچهاردهم اصل سوم قانون اساسی ایشان را به ۵ سال حبس تعزیری و برخی محرومیتها و محدودیتهای دیگر محکوم نموده است.

کانون صنفی فرهنگیان یزد به عنوان یک تشکلی مستقل ،ضمن محکوم کردن این رویه و اقدام غیر قانونی این قاضی و دست اندرکاران این پرونده ، طبق مفاد اصول ۳ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۶ ، ۲۷ و ۱۵۶ قانون اساسی مُصرانه از رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور تقاضا دارد پرونده ی آقای رسول بداقی و تمام فعالان صنفی را در جلسه‌ای علنی در محضر ملت عدالتخواه ایران توسط یک قاضی کاملا مستقل و عادل مورد بازبینی قرار دهد تا صحت ادعای ما در تبرئه متهمان این پرونده‌ها ثابت شود.

کانون صنفی فرهنگیان یزد جهت حمایت از بیانیه اخیر شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران از کلیه فرهنگیان فهیم استان یزد دعوت به عمل می‌آورد که هماهنگ با فرهنگیان فهیم کل کشور ، با شرکت فعال در تجمع روز پنجشنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ صبح در مقابل اداره کل و ادارات شهرستان موجبات تاثیر گذاری بیشتر این کنش اعتراضی صنفی را فراهم آورند.

لازم است مجددا تاکید کنیم کانون صنفی فرهنگیان یزد طبق اصل ۲۶ قانون اساسی کاملا قانونی است و بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل تجمعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است و برگزاری این کنش اعتراضی نیاز به اخذ هیچگونه مجوزی از حاکمیت ندارد.

در پایان از مسئولان کشور مصرانه تقاضا داریم با اجرای عدالت میان فرهنگیان و کلیه کارکنان دولت و اختصاص بودجه کافی به مدارس زمینه کاهش نگرانی دانش آموزان و خانواده های آنان و اعتراضات جامعه بحران زده را فراهم نمایند.

کانون صنفی فرهنگیان یزد

۳۰ فروردین ۱۴۰۱

منبع

تصویر بیانیه