بیانیه کانون صنفی فرهنگیان گیلان پیرامون اعتصاب غذا محمدعلی زحمتکش

تشکل صادر کننده: کانون صنفی فرهنگیان گیلان

تاریخ صدور: ۱۵ تیر ۱۴۰۱

به نام خداوند جان و خرد

محمد علی زحمتکش کنشگر صادق و جانباز جنگ و بازرس انجمن صنفی معلمان فارس نهمین روز اعتصاب غذا را در زندان عادل آباد شیراز پشت سر نهاده است. زحمتکش معلمی است صادق، شریف و با قلمی صمیمانه که مجموعه داستان های نوشتاری او صفا و صمیمیت این کنشگر بی ادعا را به درستی می نماید. خواسته او کاملا صنفی و قانونی است و انتظار می رود دست اندرکاران امر با در نظر گرفتن شرایط جسمی این جانباز جنگ از به وجود آمدن خطر جسمی جدی برای او و عواقب خطرناک بعدی آن جلوگیری به عمل آورند. آنان که زحمتکش را می شناسند به نیکی می دانند که او برای خواسته های قانونی صنفی خود همه مشقت ها و رنج ها را به جان می خرد و با توجه به اثرات شیمیایی بر بدن بیمارش، این موضوع موجب عمق نگرانی خانواده و کنشگران صنفی شده است.
کانون صنفی فرهنگیان گیلان ضمن استقبال از آزادی کنشگران صنفی شیراز انتظار دارد، مقامات قضایی و امنیتی استان فارس، با توجه به شرایط حاد این معلم زحمتکش هر چه زودتر شرایط آزادی او را فراهم آورند.

کانون صنفی فرهنگیان گیلان

۱۵ تیر ۱۴۰۱

منبع

تصویر بیانیه