بیانیه کانون صنفی فرهنگیان گیلان در محکومیت حکم اخراج خانم فریبا انامی و اعتراض به وضعیت عزیز قاسم‌زاده و معلمان زندانی

تشکل صادر کننده:کانون صنفی فرهنگیان گیلان

تاریخ صدور: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

به نام خداوند جان و خرد
توسعه ی پایدار، امنیت واقعی، آرامش و رفاه همگانی، معنا بخشی خویش را در ذیل ِ آموز‌ش و پرورش خلاق، حرفه ای و مستقل ،بامعلمان دانشور و درد آشنا جستجو می کند.
کانت می گوید : ازبین اختراعات و ابداعات بشر؛ دو  دستاورد، از همه مهمتر اَست، آیین حکمرانی و هنر تعلیم و تربیت.

با امعان نظر به شاخص های فوق، نظام آموزش و پروش کشور ما در کجای این تعاریف قرار دارد؟!
زنده به گور کردن اصل ٣٠ قانون اساسی، سیل جاماندگان از تحصیل، گریز نخبگان،  مسمومیت فراگیر و خفگی مجاری اندیشگی، آنومیک اجتماعی و… نتایج و برونداد تلخ نگاه ایدئولوژیک، قبیله ای، تحجر و تاریک اندیشی به آموزش و پروش طی  این چند دهه می باشد.

علی رغم مشکلات گفته شده و نیز  سیاست و نگاه سخت گیرانه ای که نسبت به مجموعه تعلیم وتربیت و فرهنگیان در سراسر کشور وجود دارد ،راه هر گونه اعتراض و اصلاح روند کار از قاطبه ی فرهنگیان کشور _ بر خلاف اصول متعدد قانون اساسی _ سلب گردیده است . به طوری که بسیاری از همکاران مانند: آقایان صدیقی پور، عادلی ، قاسم زاده ، خانم انامی و…. در اعتراض به همین سیاست و نگاه متحجرانه اکنون گرفتار زندان، تخلفات اداری  و محکومیت های ناعادلانه شده اند.

مسئولین مدعی که به راحتی پرونده های متعدد زندان، اخراج و…. رابرای همکاران ما تدارک می بینند، کی وکجا برای  معلم اجازه وحق  اعتراض و اظهار نظر قائل شده اند؟
آیا غیر از این است که ؛ هرگاه معلمان برابر اصل ۲۷ قانون اساسی دراعتراض به سیاست های تبعیض آمیز به خیابان آمدند ، مورد هتک حرمت قرار گرفته، یا با روش های گونا گون سرکوب شدند؟
که البته اوج این رفتار بی خردانه در روز ۱۶اسفند ۱۴۰۱ ، همچنین به نوعی دیگر در روز ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ جلوی اداره ی کل آموزش وپرورش استان گیلان تکرار گردید.

هیات تخلفات اداری آموزش و پرورش،انحطاط آموزش و روند قهقرایی  و تخریب ادب و اخلاق را نمی بیند!!!
اما معلمان معترض ، این  پیشتازان و دغدغه مندان به اعتلاء آموزش ، تحصیل عمومی فرزندان این مرز و بوم را با تنبیه و حذف رتبه بندی، بازنشستگی اجباری و اخراج از شغل ، محکوم می کند.

بر پایه کدام رفتار حقوقی و اداری، معلم خوش نام و خوش‌فکر، همکار گرانسنگ و نوع دوست گیلانی ما، خانم فریبا انامی پس از بیست و شش سال خدمت صادقانه، اخراج می شوند؟!  کانون صنفی فرهنگیان گیلان ،ضمن اعتراض به این نا امنی  و تضییع حقوق شغلی از سوی هیات تخلفات اداری، خواهان داوری  منصفانه و حل و فصل و برگشت به کار‌شان می باشد.
به گواه جامعه فرهنگیان و دانش آموزان و مردم ما، کارنامه ی شغلی، زیست مسؤلانه و تلاش های آموزشی و فرهنگی و اجتماعی  سه تن از اعضای  هیات مدیره کانون صنفی فرهنگیان گیلان آقایان:انوش عادلی، عزیز قاسم زاده و محمود صدیقی پور ، شفاف و درخشان است و حکم تعزیری در مجموع سه سال برای آن ها را ناعادلانه  و غیر منطبق بر آیین دادرسی منصفانه، می دانند.

همچنین کانون صنفی فرهنگیان گیلان، ضمن اعتراض به انتقال آقای قاسم زاده به انفرادی اطلاعات سپاه و نسبت دادن اتهامات جدید به این زندانی در بند را عادلانه نمی داند و نیز ممنوعیت ملاقات آقایان عادلی  وصدیقی پور راخلاف موازین  و حقوق زندانی می داند.
با تاکید براین که خواست جامعه ی فرهنگیان، اجرای عدالت و قضاوت منصفانه است.

کانون صنفی فرهنگیان گیلان
۳۱اردیبهشت ۱۴۰۲

#زن_زنەی_آزادی 
منبع

تصویر بیانیه