بیانیه کانون صنفی فرهنگیان گیلان در محکومیت صدا و سیما و کیهان در طرح سناریو سازی و اتهامات واهی علیه آقایان اسکندر لطفی، شعبان محمدی، مسعود نیکخواه و رسول بداقی

تشکل صادر کننده: کانون صنفی فرهنگیان گیلان

تاریخ صدور: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

متاسفانه در هفته های اخیر خط سرکوب دوباره سمت و سوی کنشگران صنفی نشانه رفت. از یک سو در گوشه و کنار کشور تجمعات آرام معلمان با حمله و هجوم معلم ستیزان مواجه شد و از سوی دیگر دستگیری معلمان تجمع کننده و پرونده سازی علیه آنها شدت و حدت بیشتری یافت.
در این میان آنچه بیش از همه موجب حیرت، تاثر و شگفتی است، سناریو سازی تکراری، ناجوانمردانه و غیر قانونی صدا و سیما و کیهان علیه چهار نفر از شناخته شده ترین کنشگران صنفی معلمی یعنی آقایان #رسولبداقی ( تشکل اسلامشهر و ریاست دوره ای شورای هماهنگی ) #اسکندرلطفی ( سخنگوی شورای هماهنگی ) #شعبانمحمدی و #مسعودنیکخواه ( اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان ) است که طی دو دهه فعالیت های چشمگیر آنها و تلاش های خستگی ناپذیرشان در راستای آموزش با کیفیت و رایگان و برگزاری تجمعات مسالمت آمیز‌‍ مطالبه گرایانه، بر کسی پوشیده نیست. اما سناریو سازان در اقدامی ناشیانه انجام دیدار این چهار معلم با خانم سیسیل کوهلر معلم و عضو اتحادیه معلمان فرانسه و همسرش آقای ژاک پاریس را که او هم یک معلم است، بهانه ای برای اتهام افکنی ها ناروا علیه همکاران صنفی ما قرار دادند. در حالی که این دیدارها امری عادی، متعارف و معمول است و بیش از همه این موضوع بر خود دستگاه های نظارتی و امنیتی محرز است، اما عجیب تر آنجاست که بدانیم این دو از نمایندگان سندیکایی هستند که در کشور فرانسه با سیاست های آموزشی دولت فرانسه همواره مخالفت ورزیده اند و در این بین چه مضحک است که این دو را جاسوسان دولت فرانسه بدانیم که به دنبال خط آشوب در ایران بودند و از سوی دیگر معلمانی که دو دهه کنشگری صنفی در سطح کشور را با شفافیت انجام داده اند، آن قدر ساده و مطیع بدانیم که این اتهامات ناروا را به آنها منتسب سازیم که نه با پیشینه ی هیچ کدامشان هم خوانی دارد و نه در برنامه کانون ها و کارنامه ی این کنشگران کوچکترین نشانه ای از آن طی این سالها به چشم می خورد. آنچه که همواره در کارنامه ی کنشگران صنفی کشور، نمود بر جسته و عینی داشته، مطالبه گری صنفی در چارچوب قانون اساسی بوده که این معلمان دلسوز بازداشتی، پیوسته بر آن پای فشرده اند.

📌کانون صنفی فرهنگیان گیلان ضمن محکوم کردن این اقدام ناجوانمردانه و غیر قانونی، انتظار دارد مدعی العموم در وهله اول با شکایت از صدا و سیما به جهت طرح اتهامات واهی علیه این معلمان پیش از تشکیل دادگاه و انتخاب وکیل و سلب فرصت دفاع از آنها و تشویش ذهن میلیون ها بیننده، به این رویه های غیر اخلاقی و غیر قانونی در این رسانه پایان دهد و در وهله ی دوم شرایط برگزاری دادگاه آنها را مطابق اصل ۱۶۵ قانون اساسی به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه در پیشگاه ملت فراهم آورد تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.
با توجه به شرایط بحرانی کشور و انباشت نارضایتی های عمومی، تکرار چنین سناریویی بی گمان هیچ دستاوردی برای سناریو سازان نخواهد داشت. راه درست و منطقی، بازگشت به قانون و تمکین همه در برابر آن است. خواسته ای که کنشگران صنفی سالها بر آن تاکید می ورزند، اعتراض به تعطیلی اصل ۳۰ قانون اساسی و دعوت به احیای آن است که به همین دلیل از سوی مجریان و دست اندرکان اجرای قوانین، که در تعطیلی این اصل اساسی، توانسته اند به حیات سیاسی خود ادامه دهند،همواره با تهدید، توبیخ و زندان مواجه شده اند.
کانون صنفی فرهنگیان گیلان امیدوار است دستگاه قضایی نصایح آموزگارانه و آموزه های معلمانه را راهکاری برای خروج از بحران های فزاینده کنونی بیابد و راهی را برای خروج از بن بست موجود بگشاید.

کانون صنفی فرهنگیان گیلان

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

منبع

تصویر بیانیه