بیانیه کانون صنفی فرهنگیان گیلان در اعتراض به حکم جلب دکتر اسدی و صفر رمضانی (عمو صفر)

تشکل صادر کننده: کانون صنفی فرهنگیان گیلان

تاریخ صدور: ۱۵ مرداد ۱۴۰۱

🔴 #بیانیه کانون صنفی فرهنگیان #گیلان در اعتراض به جلب دادرسی دکتر اسدی و صفر رمضانی (عمو صفر) از سوی شعبه سوم دادسرای لنگرود و ادامه بازداشت آقایان رسول بداقی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، مسعود نیکخواه، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی و تمدید بازداشت معلمان دیواندره

به نام خداوند جان و خرد

متاسفانه در ادامه سیاست های مبتنی بر تحدید حقوق شهروندی و کنشگری قانونی صنفی، شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود، قرار به جلب دادرسی آقایان دکتر #احسانالهاسدی و #صفررمضانی ( #عموصفر) از کنشگران صنفی این شهرستان را صادر کرد. دکتر اسدی رییس اسبق آموزش و پرورش این شهرستان و از پزشکان مردمی که دلسوزانه و بدون چشم داشت مادی عمر خود را صرف مداوای بیماران نموده، انسانی است به غایت قانونمند، متین که متاسفانه در پی دستگیری او در تجمع ۲۲ اردیبهشت با خشونت تمام با او برخورد شد. صفر رمضانی (عمو صفر) هم هنرمند محبوبی است که در احیای بسیاری از آیین های محلی و فراموش شده چون: نوروز بل و تیرماه سینزه نقش برجسته داشته است. پرونده سازی و محکومیت چنین کنشگرانی که مورد وثوق جامعه معلمی و عموم مردم هستند، در واقع تقابل با افکار عمومی است. از سوی دیگر متاسفانه پس از گذشت سه ماه از دستگیری آقایان #رسولبداقی #اسکندرلطفی #شعبانمحمدی #مسعودنیکخواه #جعفرابراهیمی و #محمدحبیبی، انتظار می رفت که با آزادی این کنشگران صنفی، آنها بتوانند از حق قانونی از جمله داشتن وکیل برخوردار گردند تا از اتهامات غیر قانونی وارد شده از سوی صدا و سیما علیه خود دفاع کنند. اتهاماتی که بر خلاف اصل ۳۷
که اشعار می دارد: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم محسوب نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد»، متاسفانه برخلاف این اصل مسلم قانونی، برای این کنشگران خوشنام سناریویی ساختگی درست شد در حالی که تا این لحظه فرصت دفاع از آنها ستانده شده است.
ضمن اینکه ادامه بازداشت آنها هیچ توجیه قانونی ندارد. از سوی دیگر معلمان بازداشتی تجمع ۲۶ خرداد در دیواندره
آقایان #پرویزاحسنی، #کاوهمحمدزاده، #امیدشاهمحمدی و #هیوا_قریشی هنوز در بازداشت به سر می برند.
کانون صنفی فرهنگیان گیلان ضمن ابراز نگرانی از شرایط حاکم بر جامعه صنفی معلمان،ادامه پرونده سازی ها،بازداشت و زندانی کردن کنشگران صنفی را تضییع عریان حقوق شهروندی و هدم قانون ارزیابی می کند و انتظار دارد با تغییر رویکردهای قضایی، فصل نوینی که نوید و امید را به جامعه معلمان بازگرداند، سرلوحه ی تصمیم سازی ها قرار گیرد.

کانون صنفی فرهنگیان گیلان

۱۵ مرداد ۱۴۰۱

منبع

تصویر بیانیه