بیانیه کانون صنفی فرهنگیان کردستان – بیجار گروس درباره‌ی حکم ناعادلانه ی اعدام، برای توماج صالحی

تاریخ صدور :۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

تشکل صادر کننده: کانون صنفی فرهنگیان کردستان – بیجار گروس

به نام خداوند جان آفرین اگر  مرگ  داد  است، بیداد  چیست؟ ز مرگ، این همه داد و فریاد چیست؟ سهراب کشی بس است!

توماج، نماد شرافت و صلابت نسلی از فرزندان ایران زمین  و برازنده ی زندگی است.و آزادی، خلعت ِزیبنده ی هستی اوست، نه شولای مرگ و نیستی!

سهراب کُشی نکنید! همین فرزند کُشی در تاریخ و افسانه های حکمت آمیز ملی، برای همیشه ی ملت ایران بس است. بس است، تا کی فرزند کُشی؟!

اگر چه به داوری تجربه و تاریخ این چند دهه ی اخیر، خود نه رستم اید، که درد آیین و پاس سرزمین تان باشد! به گمان کانون صنفی فرهنگیان بیجار کردستان، این حوادث و مصائب،دانسته یا نادانسته، گویی آوار مرگ است که هر چند وقت به تلخی بر سر مردمان کشورمان فرو می ریزد!

جهان به زنهار و انذار درآمده است، امید که  شنیده شود.  خدا را ! شاید، دست و دلتان لرزید و قلم از صدور حکمِ فرزند کُشی به ویژه دختران و پسرانِ فرزانه و فرهیخته ی معترض به ساختار سَتَروَن و ناکارا و نازای موجود، برداشتید! هم وطنان،مردم شریف ایران

بر اساس منابع مستند خبری پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳، شعبه ی یک دادگاه انقلاب اصفهان در اقدامی حیرت انگیز ضمن نادیده گرفتن حکم تجدید نظر  دیوان عالی کشور و لغو آن،اقدام به صدور حکم ناعادلانه ی اعدام، برای توماج صالحی، هنرمند معترضِ عرصه ی موسیقیِ رَپ نموده و خواستار اعدام او با طناب دار شده است!! یا للعجب !!

بر اساس قانون، در ج.ا.ایران، جایگاه قضایی دیوان عالی کشور عالیترین محکمه در سلسله مراتب محاکم  قضایی و فصل الخطاب دعاوی است.

اصل ۱۶۱ قانون اساسی ایران،نیز به صراحت ،نظارت بر محاکم و اجرای احکام و وحدت رویه ی قضایی را در صلاحیت این مرجع عالی قرار داده است.

بدین لحاظ و به ارزیابی اکثر حقوق دانان ممتاز و وکلای مستقل کشور حکم اعدام بدوی دادگاه انقلاب اصفهان، دارای تعارضات حقوقی عیان است. و تناقض با حکم دیوان عالی کشور هم مهمترین بخش این حکم ناعادلانه محسوب می گردد. نادیده گرفتن حکم دیوان عالی و همچنین بی اعتنایی به تشخیص و تأکید این مرجع عالی قضایی،مبنی بر شمولیت حتمی عفو عمومی اعلام شده بر پرونده ی توماج صالحی، موجبات نگرانی افکار عمومی و طرفداران نجومی این هنرمند معترض و متعهد را فراهم آورده است.

کانون صنفی فرهنگیان بیجار کردستان از محاکم و مصادر این حکم ناعادلانه و نامتناسب، انتظار دارد که جایگاه قانونی و برجسته ی دیوان عالی کشور را به رسمیت شناخته و در پرونده ی توماج صالحی که مورد توجه  مراکز متعدد حقوق بشری بین الملل قرار گرفته و نام و آوازه ی او میلیون ها بار تکرار و فریاد زده شده است.به احکام تجدید نظر دیوان عالی تأسی نموده و از تسری منویات امنیتی و رخنه ی نیات نامطمئن در تصمیم و تنظیم احکام صادره اجتناب نمایند!

ما ضمن ابراز تأسف عمیق خود از حکم ناعادلانه ی توماج و برخوردهای خارج از عرف و اراده ی ملی در دیگر عرصه های فرهنگی، ضمن اعلام مراتب ناخرسندی خود، انتظار دارد که  مصادر این قبیل احکامِ مسئله دار و پر هزینه، که وهن دستگاه قضا و نافی انسجام و قوامِ ملی است، به حرمت قانون به اصل و اصول رحمانی و عادلانه ی قضایی بازگردند.

کانون صنفی معلمان بیجار ِکردستان، اعلام می دارد: “جوان پر شور، هنرور، آگاه و روشنگر توماجِ صالحی را واجد معیارهای انسانیِ نوع دوستی،فداکاری، شجاعت و شهامتِ بایسته دانسته، وی را ملاک و مطلوبِ فلسفه ی وجودی دستگاهِ  تعلیم و تربیتی حیات بخش، در پرورش و بروندادِ شهروندانی اصیل و مسئول به شمار می آورد! بدین لحاظ از مقامات و مراجع قضایی و حقوقی کشور برای آزادی این فرزند برومند ملت، طلب استمداد و رحمت و رأفت می نماید.

«در پس این دیواری که در این سو میان دو آغار هیچ و انجام پوچ یک چند بازیچه ی مسخره و بی معنای جبر طبیعتیم مگر باور نداریم  که خبر ی است و جهان دیگری و چشم انداز های دیگری؟!»
کردستان- کانون صنفی فرهنگیان بیجار گروس شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

منبع

تصویر بیانیه