بیانیه کانون صنفی فرهنگیان مازندران به مناسبت شروع سال تحصیلی

تشکل صادر کننده: کانون صنفی فرهنگیان مازندران

تاریخ صدور: ۱ مهر ۱۴۰۲

مهر که می آید ما معلمان با کوله باری از مهرورزی همراه با دغدعه فردایی بهتر برای بچه‌های این سرزمین راهی مدارس می شویم اما دریغا نابرابری‌های آموزشی که با تجمیع امکانات خاص در مدارس خاص، پولی شدن امر آموزش، بی‌محتوا شدن کتاب‌های درسی که چیزی جز مشتی محفوظات نیست و راه و رسم زندگی عملی بزرگ‌ترین غائب این کتاب‌هاست، دل‌هایمان را پرخون و آینده این سرمایه‌های کمیاب کشور را تیره و تار می‌نماید. دریغا! دریغا! همکاران اندیشمند، دانش‌آموزان عزیز و اولیای محترم جامعه معلمان همواره در کنار دغدغه‌های معیشتی و منزلتی خویش، هرگز دفاع از حق و حقوق شاگردان خود از جمله کودکان محروم از تحصیل را از یاد نبرده‌اند و همواره از آموزش رایگان، برچیده شدن تحصیل طبقاتی و پولی، فراهم شدن فضای اندیشگی و فعال کردن تفکر انتقادی دانش‌آموزان با اعطای حق آزادی بیان در کلاس‌ها، زدودن تفکرات جنسیتی در امر آموزش و …  دفاع نموده‌اند گواه این مدعا پرونده‌سازی‌های بی‌شماری است که علیه معلمان و فعالان صنفی با عناوین مختلف اتهامی صورت گرفته که منجر به صدور احکامی چون اخراج، انفصال از خدمت، بازنشستگی اجباری، بازخریدی، تبعید به مناطق نامساعد، تقلیل گروه شغلی، کسر از حقوق و دیگر موارد تنبیهی شده است، اما ما جامعه فرهنگیان کشور با وجود تمامی این فشارها از حق مسلم خود و شاگردانمان دست نمی‌کشیم و به مسیرمان در مبارزات صنفی و شغلی خود ادامه می‌دهیم تا آموزش کشور ما با آموزش‌های استاندارد جهانی پهلو بزند. کانون صنفی فرهنگیان مازندران آغاز مهر یکهزار و چهارصد و دو

منبع

تصویر بیانیه