بیانیه کانون صنفی فرهنگیان بیجار گروس در اعتراض به بازداشت گسترده فرهنگیان

تشکل صادر کننده: شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

تاریخ صدور: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

⭕️ #بیانیه_حمایتی

,, بجوشید بجوشید که ما اهل شعاریم

بجز عشق به جز عشق دگر کار نداریم

در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک

بجز مهر به جز عشق دگر تخم نکاریم…

🔸به نام خدای مهربان و عادل

🔹در روزهای اخیر و هم‌ زمان با روز معلم، شاهد بازداشت آقایان اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه ، بداقی، حبیبی… و تعداد کثیری از فعالان صنفی معلمان در شهرهای مختلف کشور بودیم.
اینان که جسم شان در بند شده است اما جان های شان در قلب های مان، گرامی ترین جایگاهی که در این جهان هست، جای گرفته اند. آری جسم شان اسیر و در بند اما شمع وجود شان در خاطر مان ؛ ,, برجی بلند و افراشته در این کویر پست، یکنواخت، بی پناه و پناهگاه ! بر بالای آن آشیانه های کبوتران اعجاز، کبوتران قاصد، پیغام های اهورایی… کشور سبز آرزوها، امید ها، کانون اسرار خوب، راز های پاک، چشمه ساران معانی کبود، که در هر بال گشودن شان باران مهربان سوگند و سرود، پیک و پیمان، نوازش و پیغام بر سر و روی باریدن می گیرد …,,
🔹اینان، نه تاجرند، نه نام جو، نه زر پرست، نه جاه طلب.
اینان برای نیاز پست خاکی سر به زمین فروبرده و خوار و بی رمق و ذلیل، هرگز چشم به کیسه ی فقیر زندگی نداشته اند جرم شان دوست داشتن است و نگران عاقبت فرهنگ این سرزمین. بیمناک انحطاط تعلیم و تربیت و سرنوشت غمناک دانش آموزان و آینده سازان کشور.
آری #معلمان_زندانی تنها دل به سرنوشت وطن خویش داشته اند و جز عشق به وطن و فرزندان این وطن از خدا هیچ نخواسته اند .
که علی گفته است که :
« گروهی بهشت می جویند، اینان سود جویانند و طماع، گروهی از دوزخ بیم دارند و اینان عاجزانند و ترسو و گروهی بی طمع بهشت اش و بی بیم دوزخ اش می خواهند عشق بورزند و اینان آزادگان اند و آزاد » عشق.
چرا ؟ عشق تنها کار بی چرای عالم است، چه آفرینش بدان پایان می گیرد. نقش مقصود در کارگاه هستی او است. او یک فعل بی برای است. غایت غایات عالم « برای » نمی تواند داشت … کتاب گفتگوها، ع. شریعتی »

🔹 جامعه ی فرهنگیان ضمن اعتراض شدید به بازداشت گسترده فرهنگیان، خواستار آزادی فوری آن‌ها، پایان‌دادن به جو امنیتی و سرکوب معلمان، به‌ رسمیت‌ شناختن حق تجمع و اعتراض خشونت‌پرهیز، تقویت نهادهای نمایندگی مستقل معلمان و جدیت در پاسخگویی به خواسته‌های معلمان و ارتقای کیفیت و شمول آموزش عمومی و بسط عدالت آموزشی در ایران عزیز است.

کانون صنفی فرهنگیان بیجار گروس

منبع

تصویر بیانیه