بیانیه چالش صنفی فرهنگیان ایران و فعالان صنفی سراسر کشور

تشکل صادر کننده: چالش صنفی فرهنگیان ایران و فعالان صنفی سراسر کشور

تاریخ صدور: ۵ شهریور ۱۴۰۱


#بیانیه
 چالش صنفی فرهنگیان ایران ، و فعالان صنفی سراسر کشور

《در خصوص اعتراض به بازداشت غیر قانونی و مغایر باقانون اساسی خانم #ساراسیاهپور معلمِ دلسوز و پیشرو 》

گفتنی ها کم نیست،دلمان پر شده از ناگفتنی ها
سکوتم فریاد است،کو گوش شنوا

بانو #ساراسیاهپور هم مانند دیگر معلمان زندانی به جرم عشق به کودکان این مرز و بوم روز چهارشنبه دوم شهریور ماه۱۴۰۱ بازداشت شد!

همین بس که می خواهند او را هم مثل خیلی از افراد بی تفاوت وادار به سکوت کنند،
نظام آموزشی که دیگر جایی برای #محرومان ندارد و نتیجه‌اش تعداد زیادی دانش آموز بازمانده از تحصیل است،
مدارس دولتی که جایی در رتبه های برتر کنکور ندارند،
و معلمش برای  تاُمین معیشت خودش باید چند شغله باشد.
و هر روزه به خاطر چندرغاز افزایش حقوق تحقیرش کنند و درس مطالبه گری را برای همیشه فراموش کند،

ولی #ساراسیاهپور چنین معلمی نیست،
و برای احقاق حقوق از دست رفته فرزندان ایران زمین فریاد را بر سکوت ترجیح داد و احضار ها را بارها و بارها به جان خرید تا نشان دهد که طبق اصول قانون اساسی باید مجریان خودشان عامل به اجرای قوانین باشند.

حال از کسانی که چنین بازداشت هائی را انجام می دهندو بهترین معلمان را به زندان می برند ،باید پرسید: هدف شما از این برخوردهای قهرآمیز چه بوده؟
جز این که در اذهان تصور می شود که این حرکت شما جز به قهقرا بردن نظام آموزشی چیز دیگری نیست ؟

پس به خودتان بیایید،

معلمان پیشرو هرگز سکوت نمی‌کند و بالاخره گوش شنوایی پیدا می کنند.

پنجم شهریور ماه هزار و چهارصد و یک

#جای_معلم_زندان_نیست

جمعی از معلمان و کنشگران صنفی ایران

منبع

تصویر بیانیه