بیانیه معلمان مارگون پیرامون حمله وحشیانه نیروهای امنیتی به علی‌حسن بهامین

تشکل صادر کننده: فعالان صنفی شهرستان مارگون

تاریخ صدور: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

بسمه تعالی

ما معلمان کنشگر و فعالان صنفی شهرستان مارگون

این رفتار دد منشانه و غیر انسانی نیروی های امنیتی و لباس شخصی که چهره و تصویر آنها برای معلمان و دانش آموزان و آحاد جامعه مشخص شده است و روی نیروهای امنیتی و ساواکی رژیم پهلوی را سفید کرده اند ، را با جناب آقای بهامین محکوم می کنیم و حمایت قاطع و جامع خود از ایشان و همه معلمان دربند اعلام می کنیم و مسولان امنیتی استان را هشدار می دهیم که با توجه به شرایط استان و شناخت مردم از همدیگر دست از چنین رفتارهای تشنج آمیزی بردارند و معلمان دادخواه و حق طلب را که فقط اجرای قانون می خواهند با بی قانونی کار را به جای باریک نکشانند و از شما می خواهیم که اجازه دهید تجمع مسالمت آمیز همچون گذشته بدون امنیتی کردن دنبال شود و مطمئن باشید از این به بعد مسولیت هر نوع بی نظمی بعهده شما خواهد بود

فعالان صنفی شهرستان مارگون
۱۴۰۱/۲/۵

منبع

تصویر بیانیه