بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران درحمایت از سلیمان عبدی، عضوهیات مدیره انجمن صنفی معلمان سقز

تشکل صادر کننده: بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

تاریخ صدور: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲

به‌نام خداوند جان و خرد

صبح روز یکشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ بار دیگر و در راستای سرکوب جنبش به حق مردم ایران برای عدالت‌جویی و آزادی‌خواهی و نیز انتقام از معلمان و فعالان صنفی،  معلم خوشنام و فرهیخته شهر سقز، آقای سلیمان عبدی مورد تعرض نیروهای سرکوب قرار گرفت. محل کار ایشان را مورد تفتیش قرار دادند و  به این کار نیز بسنده نکردند و به منزل ایشان هجوم آوردند و در آستانه نوروز در حالی که خانواده آماده تدارک تمهیدات سال نو بود، مزاحم آن عزیزان شدند. حاکمیتی که جز پاسداری از کهنگی و تحجر رسالتی در خویش نمی‌بیند، در خیال خویش می‌پرواند که ‌می‌تواند مانع عید و روز نو برای آقای سلیمان عبدی و خانواده‌اش و دیگر افراد و خانواده‌های آزاده ایرانی شود، ولی به رغم خواست حاکمیت، ایرانی‌ها با همه  مرارت‌هایی که در این چند دهه متحمل شده‌اند، تصمیم گرفته‌اند روز و سال خویش را نو کنند و آنچه کهنگی و تحجر و ارتجاع است را از قامت خویش و جامعه‌شان بزدایند.
حاکمیت باید بداند سلیمان عبدی و سلیمان عبدی‌ها، پیام‌آوران روزهای نو هستند  زیرا نامشان بوی آزادی و تازگی و‌ زندگی می‌دهد. زیرا راه و رسمشان در شریان جامعه در جریان است. زیرا خواستشان خواست ملتی رنج‌کشیده‌ از ظلم ‌و بیداد است. زیرا وجودشان پیام‌آور نور و آفتاب است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، ضمن انزجار از اینهمه  ستمگری و سرکوبگری که حاکمیت در مواجهه با معلمان فرهیخته ایران پیش گرفته است، رفتار غیرقانونی و غیرانسانی که با جناب عبدی و خانواده‌اش شده را به شدت محکوم می‌کند و هشدار می‌دهد که در صورت تداوم چنین اعمالی، از ظرفیت‌های قانونی در برابر این بیدادها اسنفاده خواهد کرد و همه معلمان و عدالت‌جویان و آزادی‌خواهان را برای مقابله با این ستمگری‌ها فرا می‌خواند.
علاوه بر این، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، از کنش قانونی معلمان فرهیخته شهر سقز که قرار است روز پنجشنبه ۱۷ فروردین در مواجهه با برخورد غیرقانونی با آقای سلیمان عبدی انجام شود، حمایت کرده و اعلام می‌کند که همراه و همگام این عزیزان است.
پیام ما روشن است:
سلیمان عبدی را آزاد کنید.
معلمان زندانی را آزاد کنید.
جای معلم زندان نیست، مدرسه است.

#شورای_هماهنگی_تشکلهای_صنفی_فرهنگیان_ایران 
۱۷ فروردین ۱۴۰۲

#جای_معلم_زندان_نیست
#ژن_ژیان_ئازادی

منبع

تصویر بیانیه