بیانیه انجمن فرهنگیان هرسین در ارتباط با زندانی کردن معلمان سرافراز دیواندره

تشکل صادر کننده: انجمن فرهنگیان هرسین

تاریخ صدور: ۵ مرداد ۱۴۰۱

باز تولید خشونت منوط به در احتضار
در آوردن گفت‌وگو از جانب قدرت است.

در زمانه ی دادخواهی و فریاد بر سر
قانون ستیزان ، که معلمان بنا به هستی پرسشگرانه و قانونمدارانه خویش داعیه دار آنند، ارباب قدرت بجای پاسخ‌گویی و احترام به این هستی امنیت آفرین، از سر کین و لجاجت، امنیت و عقلانیت را به مسلخ‌ کشانده و معلمان آزاده این دیار مهر و عطوفت #هیواقریشی، #کاوهمحمدزاده ، #امیدشاهمحمدی و #پرویز_احسنی را به محبس کشانده تا نیم نفس برابری خواهی و قانون طلبی را با پنجه‌های بی‌تدبیری بند آورند.
که این جز بی اعتمادی و قهر ملت ثمری نخواهد داشت.

ما، همراه معلمان سراسر کشور، از سر مهر، از متولیان امر صمیمانه خواستار آنیم، قانون را پاس دارند، انسان را محترم شمارند، معلمان را ارج نهند، و هرچه سریعتر اسباب آزادی صاحبان خرد، معرفت و شرافت را فراهم آورند.
باشد که مشروعیت خویش را در جامعه و نزد معلمان ایران باز یابید.

انجمن فرهنگیان هرسین

پنجم مردادماه ۱۴۰۱

منبع

تصویر بیانیه