بیانیه انجمن فرهنگیان هرسین در ارتباط با آزادی هیوا قریشی،کاوه محمد زاده، پرویز  احسنی و امید شاه محمدی

بیانیه انجمن فرهنگیان هرسین در ارتباط با آزادی #هیوا_ قریشی،#کاوه_ محمد زاده، #پرویز _ احسنی، و #امید_شاه_محمدی

فعالین صنفی عزت آفرین
#دیواندره

آزادی، خود، خویشتن را یافته و مدام باز آفرینی می کند، ستاندن آن نا شدنی است.
زندانی کردن معلم یعنی: زنجیر زدن به پرواز خرد، بستن زبان نقد، انسداد مسیر عقلانیت، شلاق زدن بر پیکر پرسشگری، و کشتن گفت و گو. اما اربابان گریزان از خرد، نقد، عقلانیت، پرسشگری و گفت و گو بدانند و آگاه باشند: خردمندان، خرد را به پرواز در آورده، نقادان، نقد را بر مسند زرین خویش نشانده، پرسشگری را ذاتی ذهن انسان و گفت و گو را «روح زبان» ساخته اند. این را معلمان، صاحبان بی مدعای دانایی، که به ایستادگی، راستگویی و دیگر خواهی شرافت بخشیدند، به جامعه فروپاشیده ما آموختند.

ما همراه همه‌ی مردم دوستدار دانایی ایران ،آزادی معلمان فداکار #دیواندره را جشن می‌گیریم و خواهان آزادی دیگر معلمان فداکار دربند ایران زمین هستیم.

#جای_ معلم_زندان_نیست.

انجمن فرهنگیان هرسین
نهم شهریور ماه ۱۴۰۱

منبع

تصویر بیانیه