بیانیه انجمن صنفی معلمان گیلان در پی صدور رای ناعادلانه علیه رسول بداقی

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی معلمان گیلان

تاریخ صدور: ۲۸ فروردین ۱۴۰۱

به نام خداوند جان و خرد!

معلمان فرهیخته و کنشگران صنفی:

خبر شگفت انگیز و تأثر انگیز محکومیت پنج ساله رسول بداقی به همراه حکم ممنوع الخروجی او و ۲ سال ممنوعیت زندگی در تهران و شهرستان ها و استان های هم جوار موج نارضایتی بیشتر معلمان را بی تردید گسترده تر خواهد کرد.در شرایطی که معلمان کشور از حداقل امکانات مادی زندگی با تعریف خط فقر ارائه شده توسط دولتمردان،هم محروم هستند،کنشگران معترض به این روند،احکام سنگین دریافت می کنند.متاسفانه در ماههای اخیر شاهد گسترش پرونده سازی ها علیه معلمان تا سرکوب جنبش مسالمت آمیز معلمان در کشور بوده ایم و امروز هم حکم ظالمانه برای رسول بداقی که همه عمر خود را وقف کنشگری صنفی صادقانه و شرافتمندانه نموده،.شگفتی و تأثر عموم معلمان را بر انگیخته است.حکم سنگین و نا عادلانه رسول بداقی نه تنها با کمترین موازین حقوقی ناسازگار است، بلکه آشکارا و به طور علنی دهن کجی به مطالبات معلمان و مطالبه گری مستمر آنها در ماه های اخیر است.اگر حکمرانی عادلانه در این ملک برپا بود، پس از ماه ها تجمع معلمان در سراسر کشور و تاکید بر خواسته های به حق فرو کوفته شده،تمهیدات را برای شنیدن این مطالبات مهیا می کرد. امروز اما ما شاهد آنیم که به جای شنیدن این صداهای معترض و قانونی،انتقام این مطالبه گری را از یکی از شناخته ترین کنشگران صنفی ایران جناب آقای بداقی گرفته اند.هم او که تحمل هفت سال زندان بدون مرخصی و هزینه اخراج از آموزش و پرورش را هم پرداخته و علی رغم این ستم مضاعف،نستوه و استوار بر خواسته های صنفی معلمان تاکید می ورزد.در سرزمینی که قاضیش به خود اجازه دهد که برای معلمی مطالبه گر چنین حکمی ناروا صادر کند و او را از زندگی در محل سکونت خود محروم سازد و پاسخ مطالبه گری حق خواهی او را چنین ظالمانه جواب دهد، آیا دستگاه قضایش توانایی اجرای عدالت بر پایه ی آیین دادرسی عادلانه و عدالت ر ا خواهد داشت !!؟؟.بی تردید چنانچه بارها کنشگران صنفی گفته اند،توبیخ،زندان،تبعید و هر مجازات دیگری امروز چاره کار مطالبه گری و حق خواهی معلمان نخواهد بود و از قضا این شیوه های نارضایتی بیشتری را در جامعه فرهنگیان دامن می زند و موجبات تسریع روند مطالبه گری را فراهم خواهد آورد.
کانون صنفی فرهنگیان گیلان ضمن محکومیت شدید حکم صادر شده برای آقای رسول بداقی و حمایت همه جانبه از ایشان امیدوار است جامعه معلمان با حمایت از آقای بداقی و تاکید بر خواسته های صنفی خود، زمینه شکستن این حکم را در دادگاه تجدید نظر فراهم آورند.کانون صنفی فرهنگیان گیلان همچنان در میانه ی انبوه یاس های فزاینده،همچنان امیدوار است حاکمیت با تجدید نظر در شیوه های متعدد تضییع حقوق شهروندی با احترام به نهادهای مدنی و کنشگران مدنی و فعالان صنفی به پرونده سازی ها علیه همه ی فعالان صنفی و مدنی و مسالمت جو پایان دهد.

کانون صنفی فرهنگیان گیلان

۲۸ فروردین ۱۴۰۱

منبع

تصویر بیانیه