بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه، دیواندره، مریوان و سروآباد، سنندج و کلاترزان) در رابطه با محکومیتِ احکام صادره علیه آقای سلیمان عبدی

 

تشکل صادر کننده: بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه، دیواندره، مریوان و سروآباد، سنندج و کلاترزان)

تاریخ صدور: ۱۴ شهریور ۱۴۰۲

بیانیه انجمن صنفی معلمان کوردستان (سقز و زیویه، دیواندره، مریوان و سروآباد، سنندج و کلاترزان) در رابطه با محکومیتِ احکام صادره علیه #آقای_سلیمان_عبدی

همشهریان ارجمند، معلمان حق‌طلب، دانش‌آموزان عزیز و اولیای گرامی؛ درحالی بە استقبال سال نو تحصیلی می‌رویم کە اخبار نگران کننده‌ی برخوردهای حیرت‌آورِ غیرانسانی و فراقانونی با معلمان و اساتید دانشگاەها، فضای فکری جامعە را بە شدت ملتهب و نگران کردە است. متاسفانە امروزه به‌سُخره گرفتن قانون و حقوق شهروندان به یک رویه‌ی معمول از طرف مجریان و مسولان تبدیل شده است و وحشتاک‌تر اینکە انتظار دارند جامعە  این رویە را قبول کند و دم بر نیاورد!
   دولت سالهای مدیدی است اصل ۳۰ قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی و ده‌ها مورد دیگر را زیر پاگذاشتە و علاوە بر خودداری از ادای حق و حقوق شهروندان بە بی‌رحمانەترین شیوەها هر کسی را کە خواهان اجرای قانون و عدالت باشد سرکوب می‌کند.
دستگیری، احضار، بازداشت، زندانی کردن، تنزل رتبە، قطع حقوق، تبعید و اخراج ده‌ها و بلکە صدها معلم عدالتخواە و باشرف در سال‌ها و خصوصا ماە‌های اخیر نمونەهایی از این برخوردهای غیرقانونی است. این در حالی است کە تنها خواستە این معلمان دلسوز و فعال اجرای اصول قانون اساسی و برقراری عدالت آموزشی برای دانش‌آموزان در اقصا نقاط ایران است.
در ادامەی این رفتارهای عدالت‌ستیزانە، شاهد هستیم کە #آقای_سلیمان_عبدی از بهترین و دلسوزترین و وظیفەشناس‌ترین معلمان شهرستان سقز به ٨ ماه زندان تعزیری در دادگاە انقلاب این شهرستان محکوم شده‌اند حال آنکە بابت همین اتهامات در شعبە ١٠٥کیفری نیز قبلا بە ٨ ماە زندان و ۷٤ ضربە شلاق محکوم شدە بود (کە زندان وی بە ٨ ماە آموزش رایگان برای دانش‌آموزان بی‌بضاعت تبدیل شدە و ضربات شلاق  برای دو سال تعلیق شدە بود). تمام اتهامات واردە و احکام صادرە از سوی شعبە ١٠٥ و دادگاە انقلاب، بابت ٣ تا ٤ دقیقە صحبت کردن ایشان بە عنوان یک معلم در جهت التیام دل غمزدە خانوادە مرحومە ژینا امینی در مراسم عرفی پنجشنبە آخرسال بر سر مزار آن مرحومە و در جمع خانوادگی ایشان بودە است، سخنانی کە تنها هدفش دادن امید و انگیزە ادامە زندگی بە خانوادە داغدار مرحومە و کاشت بذر آشتی در دل آنها بودە است.

#انجمن_صنفی_معلمان_کوردستان، اعلام می‌دارد کە فعالیت‌های صنفی، حق‌طلبانه و قانونمدارانە #سلیمان_عبدی را که در راستای خیر و صلاح عمومی و اصلاح امور خصوصا در دستگاە آموزش و پرورش است، می‌ستاید. از قوه قضائیه هم انتظار دارد به مسئولیت ذاتی و قانونی خود رجوع نموده و ضمن عدم تایید احکام صادرە در دادگاە انقلاب و شعبە ١٠٥ کیفری شهرستان سقز، در مرحله تجدیدنظر نسبت به لغو احکام صادره اقدام نماید. مسولان قضایی کشور بهتر است بدانند که احکام و مجازاتهای سنگین نتوانسته است شعله مطالبه‌گری و حق‌طلبانه‌ی معلمان را کم‌سو کند بلکه باعث نورانی‌تر شدن آن شده است. لذا اگر دغدغه‌ی امنیت کشور را دارند بهتر است سراغ ریشه‌های ناامنی، که همانا مسولان فاسد، قانون‌شکن و ناکارآمدند، بروند.

انجمن صنفی معلمان کوردستان (سقز و زیویه، دیواندره، مریوان و سروآباد، سنندج و کلاترزان)
١٤ شهریورماه ١٤٠٢

منبع

تصویر بیانیه