بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان(سقز وزیویه)در پی صدور رای ناعادلانه علیه رسول بداقی

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی معلمان کردستان(سقز وزیویه)

تاریخ صدور: ۲۸ فروردین ۱۴۰۱

صدور حکم ظالمانه، غیرواقعی ودبه دور از اصول صحیح حاکم بر آیین دادرسی مبتنی براصول قانون اساسی وقوانین موجود، برای رسول بداقی، از سوی دستگاه قضایی که اصولاً می‌بایست حامی و پرچمدار حق‌محوری وقانون‌محوری در کشور باشد، بیش از هر واقعیت دیگری، نشانگر عدم استقلال سیستم قضایی کشور بوده و بار دیگر نشان داد که دستگاه قضایی کشور، به شدت تحت نفوذ نهادهای امنیتی قرار داشته و به هیج وجه، قادر به دفاع از حقوق عامه‌ی جامعه، در مقابل قانون‌گریزی‌ها وقانون‌شکنی‌های دستگاه حاکم نمی‌باشد. اگر چه به خوبی نمایان است که صدور این حکم ظالمانه برای رسول بداقی تنها مجازات او نیست، بلکه دهن کجی واضح به بخش عظیمی از جامعه فرهنگیان است که اعتراض خود نسبت به وضعیت موجود را بارها و بارها در کنار رسول بداقی و رسول بداقی ها به گوش ناشنوای مسئولین رسانده‌اند، بدون شک هدف این حکم، خاموش کردن جنبش معلمان ایران است، هدفی که امید است در سایه‌ی اتحاد معلمان ایران زمین و به میدان آمدن خیل عظیم همکارانی که تاکنون علی رغم نارضایتی از وضعیت موجود، رسماً به عرصه‌ی مطالبه‌گری حقوق اساسی خود ورود ننموده‌اند، عقیم گشته و با حمایت همه جانبه و سراسری از رسول بداقی در تجمعات پیش‌رو زمینه‌ی شکسته شدن حکم ایشان، درفرایند تجدید نظر فراهم گردد. بار دیگر تاُکید می‌کنیم، صدور حکم ۵ ساله زندان برای رسول بداقی و ممنوع‌الخروجی و  ممنوعیت زندگی برای او در تهران و شهرستان‌ها واستان‌های همجوار، آنهم به خاطر عضویت در تشکل‌های صنفی و مطالبه‌گری حقوق صنفی که براساس اصول۲۶ و۲۷ قانون اساسی، کاملاً قانونی می‌باشد، نشانه‌ی بارز عملکرد فراقانونی دستگاه قضا و ترتیب‌اثر دادن به درخواست نهادهای امنیتی می‌باشد، رویه‌ای که متاُسفانه در روند پرونده‌سازی برای سایر فعالین صنفی نیز، به وضوح قابل مشاهده است. لذا به عنوان انجمن صنفی معلمان کردستان(سقز وزیویه)، وعضوی از خانواده بزرگ تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور، چنین حکم سنگینی علیه رسول بداقی را حکم علیه مطالبه‌گری صنفی و حق‌خواهی معلمان می‌دانیم و نارضایتی خود را نسبت به این رویه نادرست و ناعادلانه، اعلام می داریم و اعلام می‌کنیم که از تمام ظرفیت خود برای روشنگری و آگاهی‌بخشی به بدنه‌ی جامعه، در این راستا استفاده خواهیم نمود.

منبع

تصویر بیانیه