بیانیه انجمن صنفی معلمان مریوان و سروآباد کردستان در مورد سرکوب معلمان

تشکل صادر کننده: کانون صنفی معلمان اردبیل

تاریخ صدور: ۲۹ مرداد ۱۴۰۱

مردم شریف کوردستان و ایران، معلمان شجاع و آگاه

سال هاست معلمان به درستی خواهان تغییرات بنیادی در ساختار کنونی آموزش و پرورش هستند که آموزش این کشور را به قهقهرا برده است. تشکل های صنفی معلمان ایران در ۲۰ سال گذشته از تمام ظرفیت‌های قانونی اعم از رایزنی، طومار نویسی، صدور بیانیه و اعتراض های خیابانی استفاده کرده‌اند تا مسئولان را متوجه وضعیت اسفناک آموزش کنند اما شوربختانه تنها پاسخ همیشگی آنان همواره تشدید خط سرکوب بوده است.

خط سرکوب در آخرین تلاش مذبوحانه خود٬ دست به اقدامی بدیع و ناشیانه زد. این اقدام گرچه پیشتر علیه فعالین حوزه‌های دیگر صورت گرفته بود٬ اما برای اولین بار بود که آن را برعلیه معلمان و فعالین صنفی به کار می‌بردند؛ آن‌ها دست به یک سناریو سازی منسوخ زدند تا بتواند بر بی تدبیری مدیران سرپوش بگذارد غافل از اینکه این سناریوها تنها پاک کردن صورت مسئله بوده و بس. هم راستا با سناریو سازی ها خط سرکوب با سوار شدن بر جریان انتصاب و گماشتن افراد نا کارآمد در پست های مدیریتی کلان و میانی که بعضا توان مدیریت حتی یک نمایندگی را ندارند، ناکارآمدی ها را توسعه داده است. مدیران ناکارامد نو رسیده خط سرکوب را تشدید کرده و اقدام به بازداشت گسترده معلمان در سراسر ایران نمودند٬ به شیوه‌ای که فکر می کردند با بازداشت صدها فعال صنفی می توانند آنان را از مطالبه خواسته های بر حق خود بازدارند.

متعارف بودن ادبیات سرکوب در رفتار و بیان مدیران به حدی رایج بوده و هست که بدون تصریح هم معترف به این است که اصول ۲۶ و ۲۷ و ۳۰ قانون اساسی را قبول ندارند. بارها اعلام شده سرکوب نتوانسته و نخواهد توانست عرف مطالبه گری معلمان را به محاق ببرد و حاکمیت مجبور خواهد شد کنش مطالبه گری در امتداد اصول قانون اساسی را بپذیرد و به حاکمیت قانون گردن بنهد.

اعمال رفتارهای مسکن‌گونه نمی تواند کام جامعه و معلمان را شیرین کند زیرا معلمان خواهان آزادی تمام معلمان عدالتخواه و شریف بازداشت شده هستند.

اجرای عدالت آموزشی و توسعه عدالت آموزشی در کنار آزادی #امیدشامحمدی، #پرویزاحسنی ، #هیواقریشی ، #کاوهمحمدیزاده ، #رسولبداقی ، #محمدحبیبی ، #جعفرابراهیمی و #اسماعیل_عبدی و دیگر معلمان فعال صنفی در بند، فوری ترین خواسته معلمان هستند.

انجمن صنفی معلمان مریوان و سروآباد – کوردستان ضمن تبریک به خانواده معلمان آزاد شده، معلمان پیگیر از سراسر ایران، انجمن های صنفی معلمان سراسر کشور، شورای هماهنگی انجمن های صنفی معلمان ایران، انجمن های بین المللی به خاطر حمایت های همدلانه و بی بدیل شان که منجر به آزادی معلمان دلسوز و عدالتخواه #شعبانمحمدی، #اسکندرلطفی و #مسعود_نیکخواه شد صمیمانه ترین تشکر را دارد.

ما معتقدیم که آموزش و پرورش ایران در وضعیت بحران‌زده‌ای قرار دارد و یکی از اساسی‌ترین راه‌کارهای برون رفت از این وضعیت بحران‌زده٬ انتخاب مدیرانی است که برای نیازهای و مشکلات مبرم آموزشی مردمان این کشور پاسخ داشته باشند. ما از حاکمیت می خواهیم به حاکمیت قانون احترام بگذارد و شایسته سالاری را سرلوحه کار خود قرار داده و فعالیت نهادی مدنی را به رسمیت بشناسد.

انجمن صنفی معلمان مریوان و سروآباد_کوردستان برای آزادی تمام فعالان صنفی معلمان ایران از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. و در پایان اعلام می دارد هیچکدام از اهداف از پیش اعلام شده معلمان محقق نشده و مصرا خواستار اجرای اهداف اعلام شده توسط حاکمیت هستیم.

انجمن صنفی معلمان مریوان و سروآباد – کوردستان
29 مرداد 1401

منبع

تصویر بیانیه