بیانیه انجمن صنفی معلمان مریوان و سروآباد – کردستان درباره بی‌عدالتی آموزشی

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی معلمین مریوان و سروآباد کردستان

تاریخ صدور: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱

📝 ملت شریف ایران، فرهنگیان آگاه و دلسوز سراسر کشور، دیر زمانی است کە عدالت آموزشی به عنوان مهمترین بحث حوزە آموزش و پرورش بودە و تعریف کاربردی آن تعادل و توازن فرصت‌های یادگیری است. هر دانش آموز متناسب با ظرفیتی که دارد باید فرصت یادگیری داشته باشد و تا جایی که اقتضا می‌کند، باید رشد کند.

🖋️ اهمیت و تأثیرگذاری عدالت آموزشی بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در مناطق محروم کشور، یکی از مباحث مهم نظام آموزشی است. اگر عدالت آموزشی در محیط‌های یاددهی-یادگیری برقرار باشد؛ انصاف و برابری در آموزش و امکانات، دسترسی به محیط‌های آموزشی، انگیزه و امید به تحصیل و… بیشتر می‌شود.

متاسفانە ساختار متمرکز آموزش و
پرورش و وجود مدارس گوناگون در این ساختار معیوب که بدون توجه به لزوم عدالت آموزشی بنا شده اند، باعث ایجاد رانت و تشکیل موسسه ها و مدارس خاص شده‌ است که خروجی آن را هرساله در قبولی کنکور می بینیم، به نوعی که مدارس عادی دولتی کمترین شمار قبولی ها را تشکیل می دهند.

برپاکردن علَم سهمیه‌های گوناگون، سایه خیمه‌های #مافیایکنکور را چنان گسترده است، که قبولی در کنکور رویایی فراموش شده برای قشر محروم و مستضعف جامعه گشته و بذر یاس و ناامیدی را در میان جوانان این مرز و بوم چنان پاشیده که خبر گاه و بیگاه این روزها، خودکشی ها و #ترکتحصیل ها و مهاجرت دانش آموزان و فرار مغزها و ماهیچه ها، به اخباری عادی بدل گشتە است. این در حالی است که گردش بودجه های چند هزار میلیاردی در موسسه های خصوصی و #رانتی، در مقابل پیکر نیمه جان مدارس عادی و دولتی کە از کمترین سرانە آموزشی برخوردار بودە بە صورتی که عملا به جزیره ای دور افتاده در آموزش و پرورش تبدیل شده اند و باعث #تبعیض_آموزشی محض در مقابل عدالت آموزشی گشته است. تا جایی که هرساله در کنکور می بینیم که مدارس عادی کمترین میزان قبولی در کنکور را داشتەاند و هرسالە این میزان با وجود سهمیەهای تبعیض آمیز گوناگون کمتر و کمتر هم می شود .

اگرچه به طور مداوم در بیانیه های #انجمنصنفیمعلمان، عدالت آموزشی به عنوان مهمترین هدف در راستای بهره‌مندی یکسان دانش آموزان از فرایند آموزش مطرح شده است، اما هیچ وقت این خواسته و مطالبه مهم توسط مدیران ارشد کشور جدی گرفته نشده است و وزیر علوم در آخرین اظهار نظر حذف کنکور را غیر ممکن دانسته و بدین ترتیب همکاری نهادهای رسمی با مافیای کنکور، تداوم تبعیض در آموزش عالی را تضمین خواهد کرد.

◀️ بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد در کنکور 1401، از چهل دانش آموز برتر، یک نفر در مدارس دولتی عادی درس خوانده (در کنکور 1401 در میان رتبه های برتر تمام گروهای آزمایشی تا رتبه 40 یک نفر هم از مدارس دولتی عادی حضور ندارد!؟!) و این درحالی است که سهم پوشش تحصیلی دانش آموزان مدارس عادی دولتی 85 درصد از کل دانش آموزان کشور می باشد. این آمار خود گویای شکاف عمیق و #بی‌عدالتی برآمده از تبعیض قانونمند، #سیستماتیک و مافیای کنکور است.

◀️ انجمن صنفی معلمین مریوان و سروآباد- کوردستان، همواره نسبت به #ناعدالتی_آموزشی و آموزش پولی معترض بوده و آن را در تمامی تجمعات اعتراضی و بیانیه‌ها مطرح کرده‌ایم و تا برپایی عدالت در آموزش برای تمامی فرزندان این مرزو بوم از پای نخواهیم نشست. تمام تلاشمان را در راه توجه به عدالت آموزشی و نفی مافیای کنکور و مدارس وموسسه های انتفاعی و غیردولتی در از بین بردن این شکاف ناعادلانه بە کار خواهیم بست.

انجمن صنفی معلمان مریوان و سرو آباد کوردستان، خواهان ایجاد عدالت آموزشی و اجرایی شدن آن در ستاد و صف نظام آموزشی بوده و پیگیری در این زمینه را حق خود و اجرای آنرا به جد از متولیان آموزش و پرورش خواستاریم .

انجمن صنفی معلمین مریوان و سروآباد کوردستان

مردادماه ۱٤۰۱

منبع

تصویر بیانیه