بیانیه انجمن صنفی معلمان مریوان و سروآباد در خصوص تداوم بازداشت اسکندرلطفی مسعودنیکخواه و وخامت وضع جسمانی شعبان محمدی

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی معلمان مریوان و سروآباد

تاریخ صدور: 9 مرداد ۱۴۰۱

🔷 اگرچه دیری است زندگی ما فرهنگیان با درد و تاثر – زندانی شدن معلمان – عجین شده است، اما درد و تاثر سبب نمی شود که دردهای دیگر را کمتر احساس کنیم. امروز غم جانباختگان و بی خانمان شدگان بلای سیل در جای جای ایران چون ماری شرزه بر دلمان چنبره زده است.
به تمام داغ دیدگان سیل اخیر تسلیت عرض نموده و خود را شریک غم مصیبت زدگان می دانیم. همچنان که مستحضرید بی تدبیری مسئولین، همراه با بلای طبیعی اخیر زخمی عمیق بر دل فرهنگیان و مردم داغدیده افزوده که بیش از پیش جان و مال مردم را نشانه گرفته است.

🔷 ادامه بازداشت غیر قانونی و تداوم غیر قانونی بازداشت معلمان فرهیخته آقایان شعبان محمدی، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه، #شعبان_محمدی به دلیل فشارهای تحمیل شده و محرومیت از حق اولیه خود یعنی دسترسی به دارو با بحران جسمی و روحی مواجه شده است.

🔷 ما فرهنگیان یادآوری می کنیم و بر این حق آگاه هستیم که حفظ جان و سلامت تداوم بازداشتی بر عهده نهاد قضایی و نهاد بازداشت کننده است.
شعبان محمدی معلم بازنشسته چندین سال است که با توجه به شرایط جسمی تحت نظر پزشکان متخصص بوده و مدوام دارو مصرف می کند، حال سوال اینجاست محرومیت از دارو به شیوه تجویز داروی غیر تخصصی به ایشان چه شکنجه بدیعی است؟

🔷 انجمن صنفی معلمان مریوان و سرواباد از ابتدا بازداشت فرهنگیان و فعالان صنفی را غیر قانونی دانسته و بر این امر اصرار دارد. امروز تداوم بازداشت آقایان مسعود نیکخواه، اسکندر لطفی، شعبان محمدی از فعالین صنفی مریوان و تداوم بازداشت کاوه محمدزاده، امید شامحمدی، هیوا قریشی و پرویز احسنی از معلمان و فعالان صنفی دیواندره، با همه تفاسیر موسع نیز مغایرت دارد و از نهاد قضایی انتظار داریم بر اصل تفسیر مضیق پافشاری نموده و مانع تداوم غیرقانونی بازداشت فرهنگیان شوند.

🔷 سکوت ما فرهنگیان دال بر رضایت ضمنی و تلویحی موضع نهادهای امنیتی نیست و به مثابه تمامی بحراتهای عمیق کشور، به دلیل بی تدبیری مسئولین تقریبا از اصلاح امور ناامید شده ایم. سلسله بی تدبیری ها در تمامی امور و به ویژه در وضع فلاکت بار معیشتی و اقتصادی برای همه مردم مبرهن است و بنا به حق شهروندی و صنفی به مدیران و مسئولیت حاکمیتی تذکر می دهیم.

🔷 انجمن صنفی معلمان قابل حذف نیست، حتی با نا امید ساختن آموخته ایم که چون ققنوس از خاکستر نا امیدی با قامت سرشار از امید خود را احیا کنیم.
در این مدت اعتراض ما به بی تدبیری های آمیخته با سکوت و کنش بود، اما اگر دوستان ما در اسرع وقت آزاد نشوند سکوت خود را مجددا می شکنیم.

🔷 نیک می دانیم و به صراحت بیشتر از ما می دانید که جان شعبان محمدی تحت فشار بازجویی ها به خطر افتاده است. داروهای شعبان را سریعا به ایشان بدهید ایشان را به بیمارستان منتقل نموده و اجازه بدهید پزشک متخصص ایشان را ببیند. همچنین انتظار داریم به روند بازداشت غیر قانونی سه ماه فعالین صنفی خاتمه دهید و زمینه آزادی آنها را فراهم نمائید.

از تمامی همکاران فرهنگی و فعالان صنفی و حقوق بشری انتظار داریم نسبت به وضعیت تداوم معلمان بازداشتی و بالاخص وضعیت شعبان محمدی بی تفاوت نباشند و از طریق راهکارهای قانونی و مدنی صدای ایشان و خانواده های آنان باشیم.

انجمن صنفی معلمان مریوان و سروآباد

۹ مرداد ۱۴۰۱

منبع

تصویر بیانیه