بیانیه انجمن صنفی معلمان فارس در مورد وخامت وضعیت جسمانی جعفر ابراهیمی

تشکل صادر کننده: انجمن صنفی معلمان فارس

تاریخ صدور: ۱۴ شهریور ۱۴۰۲

من هیمه‌ام برادر خوبم 
بشکن مرا برای اجاق سرد اتاقت
آتش بزن مرا

بیانیه انجمن صنفی معلمان فارس در مورد وخامت وضعیت جسمانی
#جعفر_ابراهیمی

جعفر ابراهیمی بازرس شورای هماهنگی معلمان ایران،  از زمان بازداشت در  اردیبهشت ۱۴۰۱، به علت بازداشت طولانی مدت در سلول انفرادی، بیماری التهاب روده او که مدتهاست با آن دست و پنجه نرم می کند تشدید شده است.
او همچنین در زندان به بیماری دیابت دچار شده که در صورت ادامه این روند و عدم رسیدگی در معرض خطر جدی تاری دید و در پی آن از دست دادن بینایی چشمانش می باشد.

بنا به گزارش‌های رسیده به شورای هماهنگی معلمان ایران، تبعید #جعفر_ابراهیمی به زندان قزل حصار جان این فعال صنفی معلمان را بیشتر از پیش به خطر انداخته است.

جعفر ابراهیمی را همه به خوبی می‌شناسیم، نامش به کودکان ایران، آموزش رایگان و عدالت آموزشی گره خورده.
رفیق روزهای سخت و شبهای سرد کودکان این سرزمين است، اکنون وضعیت جسمانی این معلم صدیق و عدالت خواه، جامعه فرهنگیان را به شدت نگران کرده، از یک طرف عدم رسیدگی مسئولین امر به وخیم‌تر شدن وضعیت جسمانی این معلم شریف و از سوی دیگر تبعید ناگهانی او به زندان قزل حصار در این شرایط سخت، این سوال را در ذهن ها به وجود می‌آورد که چرا به جای بردن #جعفر_ابراهیمی به مرکز درمانی مناسب او را به زندانی دیگر و با شرایط بدتر منتقل کرده‌اند مگر مسئولین امر از مفاد قانونی آیین نامه اجرایی زندان ها بی‌خبرند؟

انجمن صنفی معلمان فارس بنا به حق قانونی هر زندانی و با توجه به بند ۱۰۳ آیین‌نامه زندانیان مبنی بر ارجاع بیمار در شرایط حاد به مراکز درمانی خارج از زندان خواستار رسیدگی و دسترسی سریع ایشان به پزشک و مرکز درمانی مناسب می‌باشد.
در چنین شرایطی رئیس زندان به دور از هر نگاه امنیتی مکلف است مراتب امر حتی پیشنهاد عفو و بخشودگی را به قاضی ناظر زندان تسلیم کند و به مقامات بالاتر قضایی ارجاع شود.(تبصره ماده ۱۱۶ آیین‌نامه اجرایی زندانیان)

انجمن صنفی معلمان فارس در آستانه شروع سال تحصیلی و ورود به ماه مهر و مهربانی خواستار خاتمه دادن به پرونده‌سازی علیه معلمان و احضار بی‌رویه آنها توسط نیروهای امنیتی می‌باشد و همچنین تاکید دارد نسبت به آزادی و مداوای پزشکی
#جعفر_ابراهیمی  این معلم عدالت خواه و حامی کودکان اقدامات لازم را مبذول فرمایند.

منبع

تصویر بیانیه