بیانیه انجمن صنفی معلمان فارس در حمایت از فراخوان تجمع سراسری یکم اردیبهشت ماه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

تشکل صادر کننده: بیانیه انجمن صنفی معلمان فارس

تاریخ صدور: ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

خبرداری از خسروان عجم
که کردند بر زیر دستان ستم
نه آن شوکت و پادشاهی بماند
نه آن ظلم بر روستایی بماند

🔸معلمان ایران عزیز سال ۱۴۰۱ را در حالی آغاز کردند که آیین نامه رتبه بندی پس از سال ها تلاش آن ها برای تصویب و اجرایی شدن، نه تنها کامشان را شیرین نساخت بلکه تلخی مضاعفی را به کامشان نشاند و آن ها را بار دیگر در ادامه تجمعات و تحصن های سال گذشته امسال نیز به خیابان ها کشاند تا همچنان اعتراض شان را در گوش های ناشنوای مسئولان فریاد بزنند.

🔸 این بار نیز برای شان و منزلت بیش از پیش گمشده مان خواهیم آمد. خواهیم آمد در پاسخ به آیین نامه رتبه بندی توهین آمیز، تحقیر آمیز و مغرضانه تان. خواهیم آمد در پاسخ به نگارندگان آیین نامه ای که بررسی سنجه های مطرح شده در آن نشان از بی اطلاعی کامل نگارندگانش از مدرسه و کلاس و آموزش و معلمی دارد. خواهیم آمد در پاسخ به وزیری که نه تنها حامی معلمان نیست بلکه با صحبت ها و تصمیماتشان نمک بر زخم معلمان پاشیده و اعلام می دارد تعداد کمی از معلمان ناراضی هستند، اما جناب وزیر محترم یکم اردیبهشت ماه خواهید دید که نه تنها جمع کثیری از معلمان از این آیین نامه، حتی از داشتن وزیری چون شما نیز ناراضی می باشند، وزیری که به حق شایسته استیضاح است.

🔸انجمن صنفی معلمان فارس ضمن اعلام حمایت از فراخوان تجمع شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران و رد قاطعانه ی آیین نامه رتبه بندی، از تمامی فرهنگیان فرهیخته، آگاه و کنشگر شاغل و بازنشسته استان فارس می خواهد که پر شورتر از گذشته فریاد حق طلبی و عدالت خواهی را در مقابل ادارات آموزش و پرورش مناطق، شهرها و شهرستان های خود سر دهند.

🔸مسئولان و وزیر آموزش و پرورش بدانند معلمان ایران تا رسیدن به خواسته ها و مطالبات به حق خود و دانش آموزان شان خیابان را ترک نخواهند کرد.

🔸در این راستا از همکاران شاغل ‌و بازنشسته شهرستان ها و مناطق صدرا، مرودشت، خفر، زرقان، کوار، سروستان، بیضا، خرامه، کامفیروز، سپیدان، ارژن، سیاخ دارنگون و پاسارگاد جهت تجمع مقابل اداره کل آموزش و پرورش دعوت به عمل می آید همچنین همکاران بزرگواری که از سایر شهرهای فارس قصد شرکت و همراهی در تجمع مقابل اداره کل آموزش و پرورش را دارند خیابان معدل نماد عدالت خواهی معلمان ایران ، در انتظار شماست.

◀️ وعده دیدارمان: پنج شنبه یکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

◀️ میعادگاه معلمان در شهرستان ها: مقابل ادارات آموزش وپرورش
شیراز : خیابان معدل. مقابل اداره کل آموزش و پرورش

منبع

تصویر بیانیه